Vodné dielo Gabčíkovo má už 25 rokov

Pred štvrťstoročím, dňa 24. októbra 1992 prehradilo Slovensko pri Čunove Dunaj a odklonilo tak rieku z pôvodného koryta. Tým bolo do prevádzky uvedené Vodné dielo Gabčíkovo. Hoci zmluvu o budovaní veľkého Vodného diela Gabčíkovo – Nagymaros uzavreli vlády Maďarska a vtedajšieho Československa už v septembri 1977, po protestoch ekologických aktivistov a tiež z finančných dôvodov Maďarsko svoju časť projektu v roku 1989 zastavilo.

Výstavba Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros bola jedným z najväčších vodohospodárskych projektov v Európe. Vodná elektráreň (VE) Gabčíkovo vybudovaná na hraničnej rieke Dunaj je svojou výrobou elektriny najväčšou vodnou elektrárňou na Slovensku. Patrí do kategórie akumulačno-kanálových vodných elektrární.

V celom úseku vodného diela sa na oboch stranách Dunaja významne zvýšila protipovodňová bezpečnosť územia. V úseku medzi Bratislavou a Sapom sa vytvorila plavebná cesta so zabezpečenou plavebnou hĺbkou 3,5 m. Pozitívny vplyv sa zaznamenal aj v ramennej sústave. Zastavilo sa vysychanie koryta, sústava je trvale napájaná prevzdušnenou vodou z nápustného objektu pri obci Dobrohošť.

Vodné dielo vrátane elektrárne aj plavebných komôr v blízkej budúcnosti čaká generálna oprava. Celá sústava je po epizóde so sprivatizovaním elektrárne talianskou firmou ENEL počas Dzurindovej vlády od rozsudku príslušného súdu plne v rukách Slovenskej republiky.

Foto zdroj: youtube.com/watch?v=s_GgrBHsvv4

(ili)