Vyhlásenie občanov slovenského štátu k 18. aprílu 2018 (druhá časť)

Iniciatíva Spoločne za slušné Slovensko je reakciou vlastencov na nevysporiadanie sa slovenskej verejnosti s vraždou prvého slovenského premiéra a prvého slovenského prezidenta ThDr. Jozefa Tisu (†60). Šok a bolesť, ktoré spôsobila absurdná a brutálna smrť slovenského prezidenta je tmelom, ktorý spája slovenských vlastencov.

Vyjadrujeme hlbokú úprimnú spoluúčasť tým, ktorí nestratili vieru. Zároveň si dovoľujeme sformulovať dlhodobé príčiny súčasného stavu, ktorých je až príliš veľa. Patrí medzi ne:

Nedostatočná ochrana práv, majetku, slobody a dôstojnosti občana zo strany jeho vlastného štátu spojená s politicky selektívnym prístupom pri odhaľovaní amorálnej a trestnej činnosti a s akceptáciou koordinovanej činnosti niektorých skupín reprezentujúcich štátne, či samosprávne záujmy a organizovaného zločinu, ktorá sa opiera o právny systém štátu.

Umožnenie vzniku paralelných, ale i nelegálnych neverejných štruktúr nielen v orgánoch, na ktorých stojí existencia slobodného svojprávneho slovenského štátu, ale i v organizáciách, ktoré by mali vzniku takýchto štruktúr brániť.

Arogancia predstaviteľov parlamentnej koalície i opozície, ktorí svojou rétorikou a ignorovaním základných princípov morálky, spravodlivosti, viery a svojimi vzájomnými väzbami vysielajú signál beztrestnosti, kedy pravidlá neplatia rovnako pre všetkých.

Napriek tomu, že vláda ľudu si žiada informovanú občiansku verejnosť, prebrali hlavné médiá na seba úlohu získavať iba voličov pre boľševicko – plutokratickú hydru striedavo okato reprezentujúc boľševické a oligarchické triedne záujmy, udržiavajúc tak voličov v divadelnom napätí očakávania iba nového dejstva tej istej hry. Hlavný mediálny prúd neodhaľuje a neprezrádza významné a nepríjemné pravdy, podkopávajúc tak prirodzené hodnoty šírením fiktívne overených hypotéz a zaručených misintrepretácií v záujme triedneho boja. Alternatívne médiá, ktoré hľadajú zamlčované skutočnosti a zverejňujú popierané fakty a preosievajú údaje, aby poskytli presné informované správy sú potierané.

Dlhodobá občianska pasivita, minimálna angažovanosť a nedostatočná solidarita medzi rôznymi skupinami, ktoré sa snažia zvrátiť tento dlhodobý stav slovenskej spoločnosti, je spojená s nedôverou vo vlastnú schopnosť vykonať zmenu stavu vecí.

Spoločne vzdorujme orwellovskému systému 1984!

Toto vyhlásenie, ktoré je vyjadrením občianskeho postoja k súčasnej situácii na Slovensku podpísali podľa platných zásad mnohí občania a reprezentanti svojprávneho, spravodlivého, sociálneho, kultúrneho, vzdelaného, morálneho Slovenska.

4. apríla 2018

(korektúra a foto redakcia)