Vyhlásenie občanov slovenského štátu k 18. aprílu 2018 (prvá časť)

Iniciatíva Spoločne za slušné Slovensko je reakciou vlastencov na nevysporiadanie sa slovenskej verejnosti s vraždou prvého slovenského premiéra a prvého slovenského prezidenta ThDr. Jozefa Tisu (†60). Šok a bolesť, ktoré spôsobila absurdná a brutálna smrť slovenského prezidenta je tmelom, ktorý spája slovenských vlastencov. Toto meno si budeme opakovať a pripomínať navždy.

Je symbolom vzopätia sa viery, ktoré bolo ukončené nástupom boľševicko – plutokratickej hydry, ktorú reprezentujú bábky spravujúce súčasný slovenský štát. Slovenská krajina je už viac ako 70 rokov obeťou neviazaného boľševického i oligarchického rozkrádania, korupcie a klientelizmu. Vražda slovenského prezidenta zvrátila beh dejín v celej Európe, definitívne označila pád železnej opony a stratu majetku, dôstojnosti, slobody a mnohokrát i životov občanov tejto krajiny. Každá vražda človeka je neodpustiteľný zločin.

Keď sa stane obeťou vraždy predseda vlády a prezident, je to aj priamy útok na štát a národ, ktorý reprezentuje, nielen na slobodu slova a prejavu. Keď sa stane obeťou vraždy predstaviteľ viery je to priamy útok na to posledné čo človeku po strate majetku a slobody ostalo. Dlhodobo sme svedkami rozkladu základných pilierov slovenskej štátnosti, ktorý spôsobuje stratu dôvery v štátne i samosprávne inštitúcie, nezávislé súdnictvo a kontrolné mechanizmy štátu. Neskrývaný vzájomný súboj hláv boľševicko plutokratickej hydry je traumaticky prenášaný na plecia nezorientovaných občanov slovenského štátu.

Stačilo! Vyjadrujeme hlbokú úprimnú spoluúčasť tým, ktorí nestratili vieru.

Druhú časť vyhlásenia tu zverejníme zajtra, teda v sobotu 14. 4. 2018.

(korektúra a foto redakcia)