Za drogovou závislosťou detí je zväčša nepochopenie a nezáujem rodičov

  Deti na druhom stupni základných škôl majú už bežne skúsenosti s alkoholom, cigaretami aj marihuanou či dokonca s pervitínom, pričom veková hranica prvej skúsenosti a aj závislosti na návykových látkach sa posúva čoraz nižšie.

Konštatovali to odborníci na prevenciu závislostí na odbornom sympóziu v Bratislave s názvom „Kým nie je príliš neskoro“. Podľa ich poznatkov už štrnásťročné deti majú prvé skúsenosti s marihuanou a pervitínom a pomoci sa dočkajú až v rozvíjajúcom sa štádiu závislosti. Primárna prevencia by sa mala začínať už v čase, keď ešte človek nemá problémy s konzumáciou návykových látok. Najhoršie je, že mnohé návyky deti odpozerajú v rodine.

Najväčším problémom je podľa odborníkov kríza rodiny a rodičovstva – rodičia neponúkajú deťom jasné hranice, výchovu, ani svoj čas. Rodičia by si mali všímať aspoň tri základné znaky, že dieťa je závislé – je to ľahostajnosť, egoizmus a klamstvo. Ohrozené sú najmä deti opustené, nepočúvané alebo tie, ktoré necítia zodpovednosť za svoje správanie sa. Ďalšou kategóriou sú deti bité, ponižované, ktorým chýba rodičovská láska, dotyk a objatie. Často sa chcú len začleniť do partie rovesníkov, čo môže mať pre ne fatálne následky. Stúpa aj počet nelátkových závislostí – hry, internet, sociálne siete. Deti celú noc nespia a v škole dospávajú.

Rodičia by si mali všímať vlastné deti, nezľahčovať ich problémy, venovať sa im, počúvať. Čo sa rodičovi zdá ako nepodstatná detská boliestka môže byť pre dieťa či mladistvého životná kríza.

Foto zdroj: http://nasenovinky.sk/article/30086/tvrda-realita-na-slovensku-si-tykaju-s-drogami-uz-aj-desatrocne-deti

(iri)