Závislosť – guľa na nohe i na duši (1. časť)

Závislosť na drogách, predovšetkým na alkohole, je pravdepodobne taká stará ako ľudstvo samo. Možno ešte staršia. Veď aj zvieratá poznajú opojné účinky skvaseného ovocia a dokážu sa ho nažrať prakticky do bezvedomia. Človek nie je o nič lepší. Závislosť však ubližuje nielen jemu samému, ale nepriaznivo ovplyvňuje aj jeho najbližších.

Svetová zdravotnícka organizácia závislosť definuje ako chorobu, konkrétne ako duševný, prípadne aj telesný stav, ktorý je charakterizovaný prítomnosťou naliehavej túžby, alebo nepremožiteľnej potreby opakovane a periodicky privádzať do svojho tela príslušnú látku. Samozrejme, závislostí existuje celý rad, v našich podmienkach však najrozšírenejšími je závislosť na alkohole, na drogách či  na nikotíne. Závislosť môže vzniknúť nielen od návykových látok, ale aj od správania, ktoré spôsobuje pocit potešenia alebo úľavy. Nie je nijako výnimočná závislosť od hazardných hier, práce alebo sexu (gamblerstvo, workoholizmus, nymfománia). Pokiaľ dotyčný stráca nad svojím konaním kontrolu, ide o závislosť patologickú.

Dôvodov, ktoré vedú k vzniku závislosti, je celý rad. Nemôžeme sa teda obmedziť na konštatovanie, že k vzniku závislosti vedie nedostatok voľnočasových aktivít a nesprávna výchova. Na to, aby dieťa začalo experimentovať s drogou, stratilo nad užívaním kontrolu a nakoniec sa stalo závislým, je potrebná súhra mnohých okolností. V medicíne sa hovorí čím ďalej tým viac o vplyve dedičnosti. Neexistujú však gény, ktoré by jedinca jednoznačne predurčili k vzniku závislosti, ani gény, ktoré by dotyčného pred drogami mohli za všetkých okolností uchrániť. Gény skôr prispievajú k vytvoreniu určitého typu osobnosti, u niektorých ľudí sa vyvíjajú vlastnosti, ktoré riziko problému s drogami zvyšujú. Samozrejme, dieťa rodičov alkoholikov má väčšie predispozície byť tiež alkoholikom. Ale je to aj tým, že toto správanie denne sleduje a časom ho začne brať ako normálne. Neplatí však, že dieťa alkoholika musí mať v dospelosti problémy s alkoholom.

Závislosť sa spája aj s vplyvom prostredia, v ktorom sa človek pohybuje. Nezriedka býva prejavom hlbších psychických a psychologických problémov, napríklad nedostatočného sebavedomia, útekom pred problémami, bezradnosťou nad vlastným životom, tlakom partie a podobne.

(pokračovanie)

 (bre)

Foto zdroj: http://www.healthspikes.com/wp-content/uploads/2017/03/beat-alcohol-addiction.jpeg