Závislosť – guľa na nohe i na duši (2. časť)

Na Slovensku je najrozšírenejšou drogou alkohol. Čo je horšie, je to droga legálna a aj spoločensky tolerovaná. Vznik alkoholizmu však nie je jednorazová záležitosť. Z pijana sa stáva alkoholik podľa jeho veku za rôzne dlhú dobu. U pätnásťročného je to už aj za pol roka. U dospelého trvá vznik závislosti väčšinou niekoľko rokov. Čím je teda človek mladší, tým vzniká závislosť skôr.

U mladých ľudí môžeme brať alkohol ako prostriedok zámernej intoxikácie. Najčastejšie sa opíjajú samovoľne v skupine, málokedy je alkohol podaný mládeži dospelou osobou.  Dôvodom k pitiu alkoholu je nuda a nedostatok iného využitia času. Dôvodom býva i snaha zapadnúť do kolektívu a vyzerať dospelo. Veľkým problémom je i takzvané „nárazové pitie“, ktorému mladí ľudia holdujú predovšetkým cez víkendy. Za nárazové pitie alkoholu sa považuje jeho veľký príjem v krátkom časovom úseku.

Už dlhšie sa však ukazuje, že okrem zábavy môže spôsobiť aj poškodenia ciev, ktoré vedú k vysokému krvnému tlaku a cholesterolu, ktoré v neskoršom živote môžu spôsobiť srdcovocievne ochorenie. „Pravidelné nárazové pitie je jedným z najvážnejších problémov verejného zdravotníctva na vysokých školách, ktoré je čoraz viac častejšie a ničivejšie,“ konštatuje prof. Shane Phillips z Illinoiskej univerzity v Chicagu.

Začiatok alkoholizmu sa dá spojiť so situáciou, kedy človek hľadá v alkohole zdroj eufórie, teda príjemnú zmenu nálady, obveselenie, úľavu, vymanenie sa z kruhu každodenných problémov a duševného napätia. Človek s pohárikom alebo fľašou v ruke sa často snaží zabudnúť, alebo hľadá odvahu k nejakému kroku. Snaha hľadať uvoľnenie v alkohole môže prameniť z problémov vo vzťahu, alebo v zamestnaní, veľmi často tiež z finančných problémov, pocitu nezvládania svojich denných povinností či pocitu nespoľahlivosti.

U žien môže byť podnetom pre začiatky návyku syndróm opustenia hniezda, teda pri pocite akejsi nepotrebnosti v dobe, keď deti odídu z domu. Na pohlaví ale nezáleží, alkohol v ťažkých chvíľach dočasne uľavuje, ale stáva sa barličkou. Človek sa však ani nezbadá a postupne sa stáva barlou a nakoniec guľou na nohe…

(pokračovanie)

(bre)

Foto zdroj: http://www.healthspikes.com/wp-content/uploads/2017/03/beat-alcohol-addiction.jpeg