Závislosť – guľa na nohe i na duši (4. časť)

Kým alkohol je spoločensky tolerovaná droga a navyše je i ľahko dostupná v každom obchode, s ostatnými omamnými látkami je to na Slovensku inak. V niektorých štátoch sú ľahké drogy (napr. marihuana) legalizované, resp. dekriminalizované. U nás je tolerancia nulová. Neznamená to ale, že drogy by bol problém zohnať.

Nie všetci ľudia, ktorí užívajú drogy, sú od nich hneď aj závislí. Závislosť sa totiž buduje postupne. O príležitostnom užívaní drog sa dá hovoriť vtedy, keď užívanie je viazané len na určitú príležitosť, napríklad na oslavy narodenín. Pravidelné užívanie drog sa už týka tých, ktorí užívajú drogy pravidelne, napríklad každý víkend. Užívanie drog s problémami znamená, že človek má významné problémy kvôli drogám, ale ešte stále nie je u neho diagnostikovaná závislosť.

Je však už len krok k závislosti. Diagnózu drogovej závislosti môže potvrdiť len lekár, špecialista na drogové závislosti. Je to preto, lebo drogová závislosť je ochorenie. Podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb závislosť neurčuje len jeden znak, ale celá skupina znakov. Tieto znaky sa prejavujú na našom tele, v našom správaní či v našich poznávacích schopnostiach.

Aké sú tie znaky? Takže drogová závislosť sa diagnostikuje u ľudí, ktorí:

  • majú abstinenčný syndróm (tzv. absťák),
  • majú vyvinutú toleranciu, potrebujú viac drogy ako na začiatku, aby si vyvolali euforický stav,
  • cítia silnú túžbu – neodolateľnú chuť po droge (tzv. craving),
  • majú ťažkosti v kontrole užívania drog. Užívajú viac alebo častejšie ako chceli,
  • zanedbávajú iné veci, činnosti a záujmy, ktoré nesúvisia s užívaním drog, pretože viac času vynakladajú na získanie alebo užívanie drogy,
  • pokračujú v užívaní drog, napriek jasným dôkazom o škodlivých následkoch užívania (napr.: hepatitída typu C, strata domova).

Na stanovenie diagnózy drogovej závislosti je však nutné, aby si človek, počas posledného roka, na sebe všimol minimálne tri znaky zo šiestich opísaných. Problém je, že závislý človek si len málokedy sám uvedomí, že má ťažkosti, aj keď už býva v kanále s rozpichanými žilami. Vtedy už je len na ľuďoch, ktorým na ňom záleží, aby mu z drogového pekla pomohli.

(pokračovanie)

(bre)

Foto zdroj: http://www.healthspikes.com/wp-content/uploads/2017/03/beat-alcohol-addiction.jpeg