Žilinská radnica žiada o povolenie odstrelu diviakov

Už viac ako sedem rokov bojuje Žilina s problémom výskytu diviakov na sídliskách a v mestských častiach. Napriek opatreniam sa mestu celkom nepodarilo vyhnať lesnú zver do dostatočnej vzdialenosti. Radnica totiž nemá priamy dosah na poľovnícke združenia ani na lesný úrad.

„Poslanci mestského zastupiteľstva vyzvali žilinské Poľovnícke združenie Hubertus, aby zabezpečilo účinné opatrenia na minimalizáciu škôd. Zároveň podali na Okresný úrad v Žiline žiadosť o povolenie mimoriadneho lovu diviakov,“ hovorí primátor mesta Žilina  Igor Choma. Podľa neho najúčinnejšie, čo môže mesto v rámci svojich kompetencií urobiť, je vyčistenie konkrétnych území, takže zver nebude mať prirodzené prostredie pre svoj úkryt. Poslanci preto vytvorili pri komisii životného prostredia pracovnú skupinu, ktorá vypracuje časový harmonogram úpravy jednotlivých lokalít.

Mestskí policajti budú v problémových častiach pravidelne vykonávať obhliadky, aby sa zabránilo vzniku skládok biologického odpadu. Počet diviakov sa v poslednom čase výrazne zvýšil v mestských častiach Bánová, Trnové, Závodie, Hájik a Žilinská Lehota. „Odstrel diviačej zveri prichádza do úvahy až po vyčistení lokalít od náletových drevín,“ dodáva primátor.

(lbr)

Foto: Lýdia Brabcová pre NN