Zmena klimatických pomerov bude mať dopad aj u nás na turistický ruch

Zmena klímy môže mať veľmi vážny dopad na prírodné prostredie a socioekonomické podmienky. Tým môže výrazne ovplyvniť aj potenciál turistických destinácií a aj samotných návštevníkov.

Karpatský rozvojový inštitút (KRI) a Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Slovenský raj & Spiš robili výskum prostredníctvom projektu Dopady zmeny klímy na turistickú destináciu Národný park Slovenský raj – ohrozenia a príležitosti pre pracovné miesta v cestovnom ruchu.

Za krátky čas sa podarilo zozbierať informácie, ktoré pomôžu aktérom reagovať na zmeny. Klimatické zmeny totiž prinášajú okrem iného zmeny vo výdavkoch na kúrenie či chladenie, v prípade hôr tvorbu technického stenu, zavlažovanie, dodávky vody a potravín a v konečnom dôsledku ovplyvňuje aj zamestnanosť v cestovnom ruchu v regióne.

Aktivity v cestovnom ruchu sú založené na sezónnosti a popri tom aj na určitej stabilite klimatických podmienok, čomu je prispôsobená aj infraštruktúra a marketing v danej turistickej oblasti. Keďže klíma sa podľa pozorovania odborníkov nezadržateľne mení, musíme očakávať v jej dôsledku nielen zmeny vo výkyvoch počasia, ale aj v poľnohospodárstve, v cestovnom ruchu a v konečnom dôsledku aj v migrácii na celej planéte.

(iri)

Foto zdroj: http://www.slovenskyraj.eu/