Novozvolení poslanci NR SR zložili dnes sľub na Ústavu SR

Poslanci zvolení v parlamentných voľbách konaných 29. februára 2020 dnes zložili svoje poslanecké sľuby na Ústavu SR. Ustanovujúcu schôdzu Národnej rady SR viedol ešte predseda NR SR Andrej Danko.

Poslanci NR SR sa museli povinne schôdze zúčastniť v rúškach – maskách a pred a po zložení sľubu si museli povinne dezinfikovať ruky. Niektorí poslanci si pri zložení sľubu masku zložili.

Sľub poslanca NR SR

„Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.“