Ústavný súd zamietol Harabinove podanie v súvislosti s prezidentskými voľbami ako zjavne neopodstatnené

Ústavný súd SR dnes uznesením zamietol podanie Štefana Harabina, ktorým namietal neústavnosť a nezákonnosť prezidentských volieb konaných 16. marca 2019 (prvé kolo) a 30. marca 2019 (druhé kolo).

O návrhoch JUDr. Š. H. vo veci namietanej neústavnosti a nezákonnosti volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnili 16. marca 2019 (prvé kolo) a 30. marca 2019 (druhé kolo), smerujúce proti zvolenej kandidátke Mgr. Zuzane Čaputovej, takto rozhodol:

Návrhy JUDr. Š. H. odmieta ako zjavne neopodstatnené.

Zdroj Tlačová správa ÚS SR č. 17/2020