Od stredy 22. apríla platí nový predajný čas pre seniorov a uvoľnenejšie opatrenia

22. apríla začala prvá fáza uvoľňovania opatrení súvisiacich so šírením koronavírusu. Platí tiež nový vyhradený predajný čas pre seniorov: od 9:00 do 11:00 v pracovné dni.

Od 22. apríla platí nový predajný čas pre seniorov:

 • od 9:00 hod. do 11:00 hod. počas pracovných dní.

Od 22. apríla sa môžu otvoriť aj:

 • prevádzky obchodov a služieb do 300 metrov štvorcových,
 • prevádzky verejného stravovania – výdajom stravy cez okienko,
 • vonkajšie športoviská: musí ísť o bezkontaktný šport , bez šatní a WC, bez obecenstva,
 • zariadenia dlhodobého ubytovania, bez spoločného stravovania,
 • vonkajšie trhoviská za presne určených podmienok,
 • predajne automobilov a autobazáre.

Od 21. apríla nemusia mať rúška:

 • deti do 2 rokov,
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osoby v uzavretom aute, ak sú zo spoločnej domácnosti,
 • vodiči verejnej dopravy, ak sú v uzavretej kabíne oddelenej od priestoru na prepravu osôb,
 • osoby zo spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak sú od iných osôb minimálne 20 metrov,
 • osoby nežijúce v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 20 metrov.

Naďalej platia prísnejšie hygienické podmienky v obchodných prevádzkach:

 • povinné používanie ochranných rúšok,
 • pri vstupe dezinfekcia rúk alebo ochranné rukavice,
 • v radoch aspoň dvojmetrové odstupy medzi ľuďmi,
 • jeden nakupujúci na 25 metrov štvorcových.

Naďalej platia aj ďalšie mimoriadne opatrenia:

 • povinná 14-dňová karanténa pre ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia, výnimku majú vodiči nákladnej kamiónovej dopravy,
 • od pondelka 16.3.2020 sú zatvorené školy a školské zariadenia,
 • zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk,
 • zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými susednými štátmi,
 • na územie SR sa dostanú len osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, alebo platným pasom,
 • neodporúča sa cestovanie do zahraničia,
 • zastavenie medzinárodnej vlakovej a autobusovej dopravy, obmedzenie vnútroštátnej,
 • lode nesmú zastavovať v slovenských prístavoch,
 • zatvorenie lyžiarskych stredísk, wellness centier, zábavných parkov, aquaparkov, barov, diskoték,
 • zatvorenie kultúrnych zariadení,
 • obmedzenie otváracích hodín na úradoch,
 • zákaz návštev pacientov vo všetkých slovenských nemocniciach, domovoch sociálnych služieb, detských domovoch.