Nahlásená bombová hrozba v budove Národnej rady SR sa nepotvrdila

Kontrola priestorov hlavnej budovy NR SR bezpečnostnými zložkami po nahlásenej bombovej hrozbe v NR SR prebehla s negatívnym výsledkom. Všetky pracoviská NR SR a K NR SR sú opäť prístupné v plnom rozsahu od 10.40 hod. Budova parlamentu sa teda vrátila do normálneho režimu, ktorý bol v platnosti pred ohlásenou bombou.

Na základe anonymného oznámenia o bombovej hrozbe v budove Národnej rady SR, ktorý bol doručený elektronickou poštou, boli dnes dopoludnia prijaté všetky potrebné bezpečnostné opatrenia. Príslušné bezpečnostné zložky uskutočnili kontrolu všetkých priestorov budovy NR SR. Zároveň, všetky osoby, ktoré boli v čase nahláseného ohrozenia prítomné v priestore budovy NR SR boli inštruované na jej okamžité opustenie na nevyhnutný čas, a to až do skončenia kontroly pyrotechnikmi a jednoznačného potvrdenia opätovnej bezpečnosti priestorov.

Zdroj nrsr.sk