Putin: Vojenská prehliadka bude 24. júna, bude to deň pracovného pokoja

Vladimír Putin podpísal vyhlášku o usporiadaní vojenských prehliadok a delostreleckých pozdravov pri príležitosti 75. výročia víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne v rokoch 1941-1945 a výročia prvej vojenskej prehliadky, ktorá sa uskutočnila dňa 24. júna 1945.

Znenie vyhlášky:

Na pamiatku 75. výročia víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne v rokoch 1941-1945 a prehliadky víťazstva z 24. júna 1945, na znak vďaky potomkom víťazov nad nacistickými okupantmi, vzdávame hold veľkému hrdinstvu, heroizmu a obetavosti vojnových veteránov:

1) sa uskutočnia 24. júna 2020:

a) o 10:00 miestneho času na Červenom námestí v Moskve a aj v ďalších mestách Ruskej federácie prehliadky ozbrojenej a vojenskej techniky s využitím oficiálneho symbolu víťazstva – Víťazného práporu – sovietskeho národa vo Veľkej vlasteneckej vojne.

b) o 22:00 miestneho času v Moskve aj ďalších mestách Ruskej federácie delostrelecké pozdravy.

2) Ministerstvo obrany Ruskej federácie:

a) spolu s predstaviteľmi (zástupcami vyšších výkonných orgánov štátnej moci) subjektov Ruskej federácie určia miesta uskutočnenia vojenských prehliadok a delostreleckých pozdravov,

b) zabezpečí prípravu a uskutočnenie vojenských prehliadok a delostreleckých pozdravov.

3) Vyhlasuje sa 24. jún 2020 za deň plateného pracovného pokoja.

4) Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom podpísania.

V spolupráci s ruskevidea.sk

Zdroj kremlin.ru