70. jubilejný rok od justičnej popravy Mons. ThDr. Jozefa Tisu, prvého prezidenta Slovenskej republiky

70. jubilejný rok od justičnej popravy Mons. ThDr. Jozefa Tisu, prvého prezidenta Slovenskej republiky

Iniciatíva SPOLOČNE ZA SLOVENSKO pod vedením  Romana Ruhiga pripravila dôstojnú pietnu spomienku k 70. jubilejnému roku úmrtia ThDr. Jozefa Tisu, prvého prezidenta Slovenskej republiky. 

Na pietnej spomienke  sa zúčastnili roduverní Slováci, ale aj národné strany a organizácie: SĽS Andreja Hlinku, SNJ – strana vlastencov a aj niekoľko členov Matice slovenskej.  Pietna spomienka sa začala 18. apríla 2017 v parku za Justičným palácom v Bratislave presne  o 16:30 hodine slovenskou hymnou a príhovorom Romana Ruhiga. K spomínajúcim na pána prezidenta sa prihovorili:  Martin Lacko – historik,  Andrej Trnovec – prasynovec  pána prezidenta Jozefa Tisu, Jozef Sásik, Rudolf Steigauf, Stanislav Pánis, Marián Kňažko, Oľga Slivková.
Pietna spomienka pokračovala aj po skončení príhovorov za Justičným palácom v Bratislave , kde bol kňaz z titulom „Monsignor“ a  pán prezident ThDr. Jozef Tiso odsúdený a pred 70. rokmi hanebne vtedajšou komunistickou justíciou popravený. Po príhovoroch a odznení oboch slovenských hymien „Hej Slováci“  a „Nad Tatrou sa blýska“ sa  účastníci spomienky presunuli pripraveným autobusom do kostola SV. VINCENTA DE PAUL v bratislavskom Ružinove. Farár odslúžil omšu, avšak zabudol na sľub veriacim, že v rámci omše o osemnástej  hodine odznejú aj spomienky na kňaza Jozefa Tisu. Veriaci si po omši v tichosti povedali, nech pánovi farárovi pán Boh odpustí za  jeho bohoslužbu.
Veriaci, spomínajúci na pána prezidenta a kňaza Jozefa Tisu sa po sv. omši  presunuli k hrobu na Martinský cintorín, kde  spoločne položili vence, zapálili sviečky a spoločne sa modlili za Mons. Jozefa Tisu.
ThDr. Jozef Tiso bol odsúdený a popravený 18. apríla 1947 politickým súdnym procesom, kde predsedom senátu národného súdu bol JUDr. Igor Daxner, a tento súd nemilosrdne v duchu slov Edvarda Beneša: „Tiso musí visieť“,  vyriekol rozsudok trestu smrti povrazom (obesením) pre nášho prvého slovenského prezidenta.

Súd vychádzal z Košického vládneho programu z 5. apríla 1945, ktorý vydal svoje „retribučné nariadenie“ č.: 33/1945 dňa 15. mája 1945, ktorého trestné normy sa vzťahovali na skutky, ktoré sa stali dávno pred vydaním predmetného nariadenia, a ktoré v čase vykonania boli legálne a v súlade s existujúcim právnym poriadkom. Tým došlo k šliapaniu po základných princípoch, na ktorých je založený spravodlivý trestný proces. Ich retroaktívne pôsobenie malo za následok pomstu človeku, kňazovi, prezidentovi, ThDr. Jozefovi Tisovi, ktorý sa zaslúžil o emancipáciu slovenského národa, aby mohol žiť vo vlastnom štáte – prvej Slovenskej republike.

Prvému slovenskému prezidentovi bolo najmä dávané za vinu zapríčinenie rozbitia Československej republiky, a to, že podporil najmä politické, hospodárske a sociálne  záujmy slovenského národa, avšak národným súdom to bolo prezentované tak, že konal v záujmoch nemeckého národa, pričom tento fakt bol čistým klamstvom. Viac o vzniku prvej slovenskej republiky sa dozviete na web stránke  www.narodnenoviny.sk  NN-TV.

TU si môžete pozrieť celé podujatie z 18. apríla.2017 k pietnej spomienke na ThDr. Jozefa Tisu organizované iniciatívou SPOLOČNE ZA SLOVENSKO