Aj obete vojen si treba uctiť, zomreli i pre nás

Aj obete vojen si treba uctiť, zomreli i pre nás

Niekoľko dní pred sviatkom Pamiatky zosnulých  bola na cintoríne v Stakčíne posviacka vojnového cintorína. Dvanásť žiačok ôsmeho a deviateho ročníka miestnej základnej školy bolo spolu s obyvateľmi obce a hosťami zo zahraničia svedkami emotívnej posviacky, ktorú vykonali vojenskí kňazi troch vierovyznaní – pravoslávneho, katolíckeho a gréckokatolíckeho.

Po čestných vojenských salvách žiačky základnej školy zapálili sviečky na hroboch pochovaných vojakov. Od mája tohto roku dobrovoľníci zo Slovenska a z Maďarska natierali kríže na vojnovom cintoríne z prvej svetovej vojny v Stakčíne. Cintorín je pozostatkom poľnej nemocnice, v ktorej v tom čase liečili a zachraňovali zranených. Na ploche cintorína je pochovaných vyše 900 vojakov a väčšina z nich je pochovaná v samostatnom hrobe.

Cintorín obec obnovila za pomoci partnerov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Rakúska – očistili a natreli všetky kríže. Je úctyhodné, že stále viac ľudí je ochotných obetovať svoj voľný čas starostlivosti o vojensko-historické pamiatky. Cieľom tejto dobrovoľníckej práce nie je len vojnové cintoríny ošetriť a obnoviť, ale v spolupráci s obcami pokračovať aj v starostlivosti o tieto pietne miesta.

Foto zdroj:kvh.beskydy.sk

(iri)