Ako to myslí Robert Bačinský a čo chce dosiahnuť v Košickom samosprávnom kraji

Ako to myslí Robert Bačinský a čo chce dosiahnuť v Košickom samosprávnom kraji

“Nedovolím, aby sa Košický kraj stal rajom pre špekulatívnych ekonomických migrantov, ktorí stále prichádzajú do Európy, alebo aby sa občania stali cieľom útokov teroristov.  Keď som sa dozvedel v marci 2016, že Košický kraj pomôže migrantom ako prvý, bol to pre mňa jeden z dôvodov na kandidovanie do volenej funkcie predsedu KSK – aby som zabezpečil ochranu našich rodín a tradičných hodnôt v našom kraji,” hovorí Robert Bačinský, bývalý profesionálny vojak a súčasný kandidát na funkciu predsedu Košického VÚC (Vyššieho územného celku resp. Košického samosprávneho kraja).

Otec rodiny, ktorý pracuje po svojom odchode z ozbrojených zložiek v civilnom zamestananí, vie vyjadriť svoje názory tak, aby mu rozumeli všetci občania, ktorí počúvajú aj iné, ako manipulačné hlasy súčasných mocipánov a ctibažných prisluhovačov.

Vyjadruje sa priamo: Celý život som išiel proti prúdu. Vždy som šiel vlastnou cestou a keď nijaká nebola, vyšliapal som si ju. Veci riešim nekonvenčne, ignorujem škatuľkovanie a návody ,,odborníkov“, ktorí síce povedia ako na to, ale na otázku – prečo práve tak, odpovedajú – lebo. Lebo tak sa to robí už sto rokov. Lebo tak si to želajú naši mecenáši… A výnimku nerobím ani pri volebnom programe.

Prečítal som si, s čím prišli iní kandidáti, aspoň teda to, čo bolo publikované v médiách. Sú to samé dokonalé riešenia pre cesty, školstvo či zdravotníctvo. Bez toho, aby poznali výsledok auditu, bez toho, aby si preštudovali zmluvy, bez vedomostí o skutočnom a aktuálnom stave  hospodárenia v kraji. Napriek tomu sa predháňajú v sľuboch čo bude a ako bude.

Práve preto sa ja takýmto vyhláseniam vyhýbam. To známe – nikto vám nedá viac, ako vám ja sľúbim, počúvame už vyše 27 rokov, čo znamená jednu celú generáciu od narodenia po dospelosť, v ktorej by už mladí ľudia mali mať založené a funkčné rodiny.

To prvé, čo ma v prípade výhry vo voľbách bude zaujímať, je audit. Až po oboznámení sa s výsledkami je predsa možné dať nejaké vyhlásenia, oznámiť praktické kroky a začať veci naprávať. Iba ak by to kandidátom bolo jedno, pretože ako nominanti tých slávnych ,,štandardných“ strán dopredu vedia, že všetko bude aj tak inak. Bude to tak, ako to nariadia šéfovia politických strán, za významného poťahovania šnúrok chápadlami chobotnice zvanej oligarchia. S tým však ja nechcem mať nič spoločné!

Podľa môjho názoru, presvedčenia i jedného z bodov desatora, ktoré občanom ponúkam: “KSK ako verejná správa sa musí držať  Ústavy SR, kde je okrem iného jasne napísané: „Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo“.

Preto i v oblasti priamej demokracie chcem priniesť viac aktívneho zapojenia sa občanov vo verejných veciach nášho kraja aj formou referend, ktoré majú význam pre občiansku iniciatívu. Len tak môžeme poznať očakávania občanov a postupne ich napĺňať, a teda aj plniť záväzky voči všetkým, nielen voči našim voličom.

(rur)

Foto: pre NN – (rur)