Automobilka spúšťa duálne vysokoškolské vzdelávanie

Automobilka spúšťa duálne vysokoškolské vzdelávanie

„Po úspešnom štarte Duálnej akadémie, ktorú sme vlani otvorili s našimi partnermi, zavádzame duálne vzdelávanie aj do vysokoškolského štúdia. Bakalár v automobilovom priemysle dôkladne pripraví absolventov pre potreby praxe. Tých budeme čoraz viac potrebovať najmä v súvislosti so zavádzaním nových technológií,“ hovorí Eric Reuting, člen predstavenstva VW SK pre personálnu oblasť.

Takmer polovicu štúdia bude tvoriť prax vo Volkswagen Slovakia. Poslucháčovi počas celého programu prináleží mesačné podnikové štipendium v závislosti od dosiahnutých výsledkov. „V podnikoch je dopyt po bakalároch orientovaných pre potreby praxe, ale na trhu práce takí jednoducho nie sú. Aj to mizivé percento absolventov, ktorí nepokračujú na druhom stupni štúdia, je pre prax aj tak väčšinou nepoužiteľné, keďže nemajú požadované zručnosti vo svojom odbore. Aj preto sme sa rozhodli pripraviť v spolupráci s Volkswagen Slovakia tento pilotný projekt,“ konštatuje Ľubomír Šooš, dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave.

Štúdium bakalára v automobilovom priemysle bude prebiehať prvé dva roky rovnako ako u bežných denných poslucháčov, ale s letnou praxou v bratislavskom závode. Na rozdiel od klasického štúdia budú študenti počas celého tretieho ročníka pracovať vo VW SK už na konkrétnych úlohách a projektoch s prideleným mentorom, za čo im bude prislúchať mzda. Vo štvrtom ročníku sa vrátia naspäť na univerzitu a nadobudnuté skúsenosti môžu uplatniť aj pri tvorbe záverečnej bakalárskej práce.

Foto zdroj:http://www.regionvysocina.cz/zpravodajstvi/vysokoskolaci-zavitali-na-high-tech-day-do-firmy-bosch-diesel-s-r-o/

(bre)