Bardejov rekonštruuje

Bardejov rekonštruuje

Šarišské múzeum v Bardejove sa pustilo do rekonštrukcie jednej zo svojich budov v Bardejovských kúpeľoch, známej ako Rákocziho vila. Vila bola vo veľmi zlom technickom stave, nebola opravovaná od 60. rokov minulého storočia.

Momentálne je v nej umiestnená Národopisná expozícia, ktorá súvisí so susediacim skanzenom. Na prízemí bola umiestnená expozícia Bardejovských kúpeľov a jej histórie. Vila bola kedysi majetkom rodiny Dessewffyovcov. Keďže ide o významný šľachtický rod  regiónu, tak samospráva považuje za dôležité, aby túto vzácnu pamiatku opravila.

PSK použil vlastné finančné prostriedky vo výške 980 000 eur na to, aby vila prešla generálnou rekonštrukciou. Po nej bude  vila už bezbariérová. V podkroví vily bude vybudovaný depozitár so všetkými parametrami, aké sú v súčasnosti potrebné. Šarišské múzeum v Bardejove má 700 000 predmetov vo svojom zbierkovom fonde, čo je najviac spomedzi všetkých múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

Foto zdroj:www.youtube.com/watch?v=_MmN26FBm-0

(ebu)