Beckov, 200 rokov J. M. Hurbana

Beckov, 200 rokov J. M. Hurbana

Slávnosť na počesť slovenského národovca Jozefa Miloslava Hurbana v jeho rodnej obci Beckov v okrese Nové Mesto nad Váhom rámcovala prezidentská čestná stráž, slávnostne evanjelické bohoslužby i historický sprievod. Hurban bol Štúrov najbližší priateľ a spolubojovník.

Kým Štúr bol vizionár, dôsledný analytik a výborný organizátor, Hurban sa zdá väčší realista, tvrdý kritik a muž skutkov. Neváhal vymeniť pero za šabľu a Bibliu za tri pištole. V revolučných rokoch 1848 a 1849 prešiel takmer celým Slovenskom, odskočil aj medzi Slovákov na Dolnej zemi a velil slovenským dobrovoľníkom.

Keď verboval do dobrovoľníckeho vojska, pamätníci spomínali, že používal také zvraty, ktoré by sa ani vo sne nedovážil vypustiť z kancľa. Hoci sklamanie z nesplnených sľubov cisárskej Viedne po meruôsmych rokoch bolo trpké, nevzdával sa. Písal prózu, verše, publicistiku, históriu. Dokonca aj jeho dlhoročné spory na cirkevnom poli sa týkali obrany národných práv. Nechýbal na nijakom významnom celonárodnom podujatí v Turčianskom Sv. Martine.

V Beckove v nedeľu 19. marca 2017, teda presne na Jozefa, si na celonárodnej a ekumenickej spomienke na jedného z kodifikátorov spisovnej slovenčiny, evanjelického kňaza a dobrovoľníckeho veliteľa pripomenuli 200. výročie jeho narodenia práve v tejto obci. Pre zaujímavosť, dospelý Hurban sa o Beckove, kde prišiel na svet 19. marca 1817, zmieňuje len útržkovito a bez nadšenia. Býval tam nerád: „Nocou sme dorazili do Beckova. Ja som tu nemal dlhého stánia, bárs som tu svetlo sveta spatril. Beckov je dosť špatné mestečko,“ píše  ako 28-ročný v Almanachu Nitra. V učiteľskom beckovskom rodičovskom dome získal základné vzdelanie. Vychovávali ho v uhorsko-maďarskom duchu a z toho dôvodu mu neprirástol k srdcu ani Beckov, ako napísal „opustené hniezdo, plné uhorských zemanov“.

Naspäť do prítomnosti. Počas nedeľnej spomienky v rodisku slovenského velikána prehovoril aj generálny biskup Evanjelickej cirkvi (ECAV) na Slovensku Miloš Klátik. Okrem iného o J. M. Hurbanovi povedal: „Zdôrazňoval predovšetkým to, aby sme čerpali z našej viery a nepoddávali sa cudzím náukám. Bol v tomto naozaj veľmi rozvážny, ale aj odvážny. Až tak, že mu mnohokrát siahali aj na život. Myšlienku prehĺbenia Kollárovho – Národnosť a nábožnosť sú sestry – používal aj v Lutherovom slova zmysle. Že sme občanmi aj duchovného, ale aj svetského panstva. To je veľmi dôležité, aby sme nielen kázali Božie slovo, žili tým duchovnom, ale z toho aj čerpali a niečo preniesli aj do života spoločnosti. Samozrejme, najprv rodiny, potom cirkvi a potom aj celého národa. A on takým predstaviteľom bol.“

Jozef Miloslav Hurban je najviac známy počas svojho pôsobenia na fare v Hlbokom, kde sa stretávali so Štúrom a Hodžom, aby kodifikovali spisovnú slovenčinu. Vyvárala im Hurbanova manželka, prvá slovenská ochotnícka herečka Anička Jurkovičová, s ktorou mal Hurban deväť detí.

V Beckove v nedeľu po slávnostných službách Božích v evanjelickom kostole v Beckove položili kvety k pamätnej tabuli J. M. Hurbana a slávnostne otvorili obnovenú expozíciu J. M. Hurbana v expozícii Trenčianskeho múzea. Súčasťou slávnosti bol historický sprievod, popoludní program v miestnom kultúrnom dome, venovaný Hurbanovi i uvedenie poštovej známky J. M. Hurban, ako aj prezentácia pamätnej medaily tejto osobnosti.

Foto zdroj: zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/362537-jozef-miloslav-hurban-spisovatel-politik-knaz-a-najma-muz-skutkov/

(nem)