Berlín chce zmraziť fondy neposlušným štátom

Berlín chce zmraziť fondy neposlušným štátom

Nemecká vláda zvažuje, že by Európska komisia (EK) pozastavila financovanie kohéznych fondov tým štátom, ktoré porušujú pravidlá EÚ. Kohézny fond pomáha členským štátom, ktorých hrubý národný dôchodok na obyvateľa je nižší ako 90 percent priemeru Spoločenstva, znížiť ich hospodárske a sociálne zaostávanie a stabilizovať ich hospodárstvo.

Berlín chce zistiť, či “príjem prostriedkov z kohézneho fondu EÚ môže súvisieť s dodržiavaním základných princípov právneho štátu,” so zreteľom na budúce rozpočtové regulácie Únie. Píše o tom spravodajský portál Politico.

V prípade, že by tieto regulácie boli prijaté a uplatnené, mohlo by to spôsobiť problémy aj pre Maďarsko a Poľsko. Pripomíname, že podľa stránky EK sa Kohézny fond vzťahuje v období rokov 2014-2020 na Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Českú republiku, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, Maltu, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

Fond prideľuje viac ako 63 miliárd eur napríklad pre transeurópske dopravné siete, najmä pokiaľ ide o prioritné projekty európskeho záujmu tak, ako ich identifikovala EÚ. Rovnako podporuje projekty týkajúce sa energetiky alebo dopravy, pokiaľ jednoznačne prospievajú životnému prostrediu s ohľadom na energetickú účinnosť, používanie obnoviteľnej energie, rozvoj železničnej dopravy, podporu intermodality, alebo v rámci posilnenia verejnej dopravy.

Európska komisia vo svojom stanovisku zo 16. mája, v ktorom kritizovala pomalé tempo premiestňovania utečencov niektorými členskými štátmi EÚ, vyzvala Budapešť a Varšavu, aby s relokáciou obe krajiny okamžite začali. Eurokrati sa obom štátom vyhrážajú sankciami, ak nebudú do júna súhlasiť s prijatím kvót na migrantov.

Európsky parlament (EP) navyše 17. mája prijal uznesenie, v ktorom vyzval Maďarsko, aby upustilo od prísnych nariadení vlády, ktoré by zabránili Sorosovej Stredoeurópskej univerzite (CEU) v Maďarsku pôsobiť.

Národné noviny k tejto téme písali v článku http://narodnenoviny.sk/europska-komisia-sa-vyhraza-polsku-a-madarsku-sankciami/

Vo svojej rezolúcii EP navrhol aktivovanie článku 7.1 Zmluvy o EÚ, čo by umožnilo Európskej rade preskúmať možné porušenie právnych predpisov EÚ. Sankčné opatrenia, v prípade ak sa ukáže, že prišlo k “závažnému a sústavnému porušovaniu”, môžu zahŕňať pozastavenie hlasovacích práv členského štátu.

Poľsko navyše čelí kritike byrokratov v Bruseli za reformy súdneho systému v krajine.

V prípade našej krajiny dávame do pozornosti fakt, že zástupcovia Slovenskej republiky spoločne s Maďarskom sa rozhodli dať na súd rozhodnutie Rady EÚ o prerozďeľovaní migrantov. Vyhrážky eurokratov voči Bratislave zatiaľ nie sú v takej ostrej miere, ako voči našim dvom susedom.

V tejto súvislosti treba pripomenúť, že predstavitelia nášho štátu nekladú dôraz na širší kontext národných záujmov v rámci užšej spolupráce v oblasti bezpečnosti a hospodárskych vzťahov napríklad s Ruskou federáciou, tak ako to robí napríklad Srbsko. Je však predpoklad, že ak by Bratislava išla týmto smerom, tak reakcia Bruselu nenechá na seba dlho čakať.

 

Foto zdroj:https://www.askideas.com/28-incredible-pictures-and-photos-of-the-fernsehturm-berlin-tower/

(tom)