Bezdomovcom v Poprade pomáha prežiť chladné noci aj vojenský stan

Bezdomovcom v Poprade pomáha prežiť chladné noci aj vojenský stan

Vojenský stan s kapacitou desať až dvanásť lôžok, ktorý okrem svojho ubytovacieho zariadenia s prísnejším režimom, ponúka bezdomovcom zariadenie sociálnych služieb v Poprade. V súčasnosti ho využíva priemerne sedem ľudí denne.

Okrem možnosti prenocovať v stane v spacích vakoch môžu ľudia bez strechy nad hlavou využívať všetky sociálne služby, ktoré poskytuje zariadenie – stredisko osobnej hygieny, služby práčovne, výdaja šatstva a môžu dostať aj teplú polievku. Klienti majú možnosť využiť aj sociálne poradenstvo pracovníkov mestského úradu, pracovníci sú pripravení pomôcť aj pri vybavovaní dokladov, v umiestňovaní v zariadeniach sociálnych služieb či pri zapojení sa do aktivačných prác organizovaných mestom.

Pracovníci sociálneho odboru mestského úradu pritom celoročne vyhľadávajú ľudí bez domova priamo v teréne a ponúkajú im možnosť využiť služby zariadenia. Samospráva však nemá dosah na ľudí, ktorá sa aj napriek podávanej pomocnej ruke rozhodnú pre život na ulici.

Foto zdroj: http://www.commando.sk/turistika-kemping/vojenske-stany

(iri)