Bezdôvodné kontroly na hraniciach povedú ku koncu schengenu

Bezdôvodné kontroly na hraniciach povedú ku koncu schengenu

Ak si budeme vymýšľať nové dôvody na zavedenie kontrol na vnútorných hraniciach členských štátov schengenského priestoru, bude to erózia a v konečnom dôsledku koniec Schengenu. Povedal to minister vnútra Robert Kaliňák na rokovaní Rady ministrov spravodlivosti a ministrov vnútra v Luxemburgu.

Viaceré členské krajiny v posledných dňoch predĺžili o ďalších šesť mesiacov dočasné kontroly na vnútorných hraniciach z dôvodu bezpečnostnej situácie v Európe a hrozieb terorizmu. Na stole je aj návrh Európskej komisie, podľa ktorého sa majú zmeniť časti Kódexu upravujúce podmienky, postup a maximálnu dĺžku kontrol na vnútorných hraniciach. Návrh smeruje k tomu, aby štáty žiadajúce si zaviesť kontroly na hraniciach mali k dispozícii túto možnosť na dlhšie obdobie. Lehoty by sa zo šiestich mesiacov mali predĺžiť maximálne na jeden rok. Možná celková doba hraničných kontrol na vnútorných hraniciach by sa teda predĺžila z dvoch na tri roky, neexistuje však garancia, že by pod mierne pozmenenou zámienkou nemohli byť kontroly predĺžené de facto neobmedzene.

Viacerí ministri vnútra počas diskusie vyhlásili, že kontroly na vnútorných hraniciach by mali byť poslednou možnosťou a výnimočným opatrením, keďže voľný pohyb osôb je najväčšou vymoženosťou EÚ. „Mali by sme sa prestať klamať o tom, že kontroly na hraničných prechodoch sú dobrým bezpečnostným opatrením. Pokiaľ nestrážite zelenú hranicu, tak stráženie hraničných prechodov je len akýmsi PR opatrením. Pretože prejsť zelenú hranicu je ďaleko jednoduchšie ako hraničný prechod,” povedal Robert Kaliňák. Ak bude debata pokračovať týmto smerom , čelíme podľa neho reálnej hrozbe zániku Schengenského priestoru a voľného pohybu osôb, čo je jedna zo základných slobôd, ktorú Európska únia má.

(bre)

Foto zdroj: https://www.minv.sk/swift_data/source/policia/hranicna_a_cudzinecka_policia/fotogaleria/schengen/2/Hranicna_kontrola_2.JPG?v=2