Bezplatná doprava pre študentov v Žiline je čoraz populárnejšia

Bezplatná doprava pre študentov v Žiline je čoraz populárnejšia

Študenti od 15 do 26 rokov s trvalým pobytom v Žiline môžu bezplatne používať mestskú hromadnú dopravu od septembra tohto roku. Len za prvých päť dní bolo vybavených 1 005 žiadostí a ďalší nápor pocítili pokladnice dopravného podniku po nástupe vysokoškolákov po začiatku akademického školského roku.

Študenti bez trvalého pobytu v Žiline, resp. študenti s trvalým pobytom v Žiline, ktorí nemôžu využívať bezplatnú dopravu napr. pre zadlženosť voči dopravnému podniku, môžu cestovať podľa rovnakých tarifných podmienok ako doteraz. Pre žiakov od šiestich do pätnástich rokov je prístupná bezplatná doprava už od februára tohto roka a odvtedy bolo vybavených 3 700 žiadostí.

Bezplatne sa v Žiline prepravujú od decembra 2015 aj dôchodcovia od 62 do 70 rokov, počet cestujúcich v tejto vekovej kategórii stúpol o štyridsať percent, od roku 2014 cestujú bezplatne občania nad 70 rokov.  Pre všetkých, ktorí sa chcú prepravovať bezplatne platí, že musia byť držiteľmi čipovej karty. Bezplatná hromadná doprava podľa poslanca Petra Fiabáneho zaťaží rozpočet mesta sumou 2,5 milióna eur ročne.

Mesto Žilina s dopravným podnikom už niekoľko rokov pracujú na projekte preferencie vozidiel MHD na svetelne riadených križovatkách v meste. Preferovanie vozidiel MHD má svoje opodstatnenie a prispieva k zvýšeniu kvality služieb poskytovaných Dopravným podnikom.

Foto zdroj: www.dpmz.sk

(iri)