Bratislava vyhlásila vojnu grafitom

Bratislava vyhlásila vojnu grafitom

Hlavné mesto začalo vo veľkom odstraňovať grafity. Posprejované nápisy sa už odstránili z Mosta SNP, Starého mosta a aktuálne sa čistí Most Apollo. Okrem toho mesto od grafitov vyčistilo Námestie slobody a bude čistiť aj lávky ponad komunikáciu Einsteinova.

Hlavné mesto pravidelne čistí aj grafity prostredníctvom špeciálneho prístroja z mestských objektov a budov. Zároveň mesto poskytuje finančný príspevok aj pre záujemcov, ktorí si chcú očistiť vlastné budovy. Na tento účel bolo v mestskom rozpočte na rok 2017 vyčlenených 150 000 eur.

 „Čistota a údržba verejných priestranstiev je jednou z mojich priorít. Popri odstraňovaniu nelegálnych reklamných stavieb na území Bratislavy, aktívne riešime aj odstraňovanie grafitov. Zároveň sme po vyčistení Starého mosta doplnili mobiliár o viacero odpadkových košov, o ktoré nás obyvatelia žiadali,“ informoval primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. V auguste tak k doterajším ôsmym odpadkovým košom na vyhliadkových terasách Starého mosta pribudlo ďalších 14 odpadkových košov na lávkach pre peších. Na Starom moste sa tak nachádza 22 odpadkových košov v pravidelných vzdialenostiach a v jednotnom dizajne. Ich pravidelné vysýpanie zabezpečuje zmluvný dodávateľ trikrát denne.

Okrem Starého mosta, Mosta SNP a Mosta Apollo sa čistia od grafitov aj verejné priestranstvá ako Námestie slobody a budú nasledovať lávky cez Einsteinovu, na ktoré sa vandali pri poškodzovaní verejného majetku dosť často zameriavajú. Pri odstraňovaní grafitov sa používa najmä mechanické očistenie pomocou antigrafitového roztoku, na fasádach budov sa grafity odstraňujú pomocou špeciálneho prístroja, ktoré používa mesto kvôli šetrnému odstraňovaniu grafitov z mramoru, kameňa či omietok.

O finančný príspevok na odstraňovanie grafitov je medzi Bratislavčanmi obrovský záujem. Svedčí o tom každým rokom sa zvyšujúci počet žiadateľov a aj každoročne navýšený objem finančných prostriedkov v rozpočte mesta určených na tento účel. Na rok 2017 sú už všetky finančné prostriedky rozdelené a žiadatelia teraz musia predložiť do konca septembra vyúčtovanie, pričom finančný príspevok je prideľovaný do výšky schválených finančných prostriedkov v danom roku.

Foto zdroj: http://grafity.bratislava.sk/grafity-v-bratislave/g-1046/p1=1024

(bre)