Briti odporúčajú občanom EÚ odísť zo Spojeného kráľovstva

Briti odporúčajú občanom EÚ odísť zo Spojeného kráľovstva

Ministerstvo vnútra Spojeného kráľovstva odporučilo občanom Europskej únie, ktorí sa v Británii nachádzajú v detenčných centrách, aby sa buď vrátili domov alebo odišli do inej európskej krajiny. Jedným zo dôvodov, je obava britských orgánov, aby sa títo ľudia neocitli v hmotnej núdzi. Londýn tak v rámci Brexitu začína uplatňovať striktný prístup k prisťahovalcom pochádzajúcich z členských štátov EÚ.

Na list britskej ministerky vnútra Amber Ruddovej adresovaný imigrantom z Európskej únie upozornil britský denník Observer. Rezort vnútra v liste rumunskému štátnemu príslušníkovi zo dňa 18. októbra oznámil, že jeho žiadosť o núdzové ubytovanie bola zamietnutá.

“Návratom do Rumunska alebo iného členského štátu EÚ sa vyhnete stavu hmotnej núdze a zároveň budete mať bez akéhokoľvek narušenia prístup k všetkým právam v rámci Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP),” uvádza sa v liste.

Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd je najdôležitejšou medzinárodnou ľudsko-právnou zmluvou na európskom kontinente. Zabezpečuje dodržiavanie najdôležitejších ľudských práv a slobôd vychádzajúcich zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv Organizácie Spojených národov. Jeho uplatňovanie preveruje Európsky súd pre ľudské práva (ECHR), ktorý pojednáva vo veciach, ktoré mu boli predložené proti členským štátom. Členom EDĽP je 47 členských štátov Rady Európy (RE). Každý štát, ktorý má záujem byť členom RE musí súčasne k Európskemu dohovoru pristúpiť.

Britské ministerstvo vnútra v liste taktiež informuje, že “Občania EÚ by mali zvážiť svoj odchod z Veľkej Británie, aby mohli uplatniť svoje právo slobodného cestovania po celej EÚ, návštevy, pobytu, štúdia a vo väčšine prípadov aj možnosti pracovať v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ”.

Britský denník The Guardian informuje, že po Brexite má zadržiavanie a deportovanie niektorých občanov EÚ z Veľkej Británie stúpajúcu tendenciu. Noviny vo svojej analýze vládnych štatistík odhalili, že od júna roku 2016 do júna 2017 bolo z Británie deportovaných 5 301 Európanov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje 21-percentný nárast.

Európska komisia sa už údajne predmetnou záležitosťou začala zaoberať. Brusel si podľa Observeru vyžiadal dôkazy, či Spojené kráľovstvo v dôsledku zvýšeného počtu deportácií neobmedzuje “právo slobodného pohybu a pobytu občanov EÚ”.

Koncom septembra sa v Bratislave stretol slovenský predseda vlády Robert Fico s britským ministrom zahraničných vecí Borisom Johnsonom. Premiér po stretnutí vyhlásil, že “slovenskí občania nebudú po odchode Veľkej Británie z Európskej únie poškodení”.

Foto zdroj: http://www.politics.co.uk/comment-analysis/2017/10/30/public-attitudes-on-immigration-are-softening-but-amber-rudd

(tom)