Brusel chce trestať Britániu, ak poruší dohodnuté podmienky Brexitu

Brusel chce trestať Britániu, ak poruší dohodnuté podmienky Brexitu

Z návrhu vypracovaného Európskou komisiou vyplýva, že EÚ by mohla bez rozhodnutia európskeho súdu jednostranne potrestať Veľkú Britániu, ak by porušila podmienky prechodného obdobia v rámci procesu odchodu z eurobloku.

Päťstránkový dokument, ktorý eurokrati zaslali členským štátom Európskej únie uvádza, že EÚ by mohla Londýnu „pozastaviť určité výhody vyplývajúce z prístupu na jednotný trh“, ak Spojené kráľovstvo poruší zásadu „úprimnej spolupráce“, ktorá má byť zakotvená v záverečnej zmluve o Brexite.

Z uvedeného vyplýva, že ak sa Británia napríklad rozhodne uzatvoriť obchodné dohody so štátmi mimo EÚ, alebo ak by domácemu priemyslu dala daňové úľavy, prípadne by Briti dotovali iné odvetvia svojho hospodárstva, byrokrati v Bruseli môžu krajinu potrestať.

Trestom môže byť zamedziť prístup Londýna na európske finančné trhy alebo zákaz lietania vo vzdušnom priestore Európskej únie.

Pripomíname, že zavŕšenie procesu odchodu Spojeného kráľovstva je naplánované na 29. marec 2018. Brusel však navrhuje, aby aj dva roky po tomto termíne platilo na území Británie právo Európskej únie, vrátane novoprijatých pravidiel.

Zástancovia Brexitu sa obávajú, že počas plánovaného prechodného obdobia by sa z Británia mohol stať vazalský štát Európskej únie, ktorý nebude mať žiaden vplyv na vypracovanie zákonov povinných implementovať v rámci britskej legislatívy.

Eurokrati sa tak za každú cenu snažia pomstiť Británii za to, že si dovolila referendum, kde občania demokraticky rozhodli o svojom odchode z eurobloku.

Foto zdroj: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-07/ecb-says-50-banks-have-discussed-brexit-moves-with-supervisors

(tom)