Bude mať Rimavská Sobota svoju futbalovú akadémiu?

Bude mať Rimavská Sobota svoju futbalovú akadémiu?

Mestský futbalový klub Rimavská Sobota dostal od maďarského prvoligového futbalového klubu DVTK Miskolc ponuku založiť spoločný športový klub s názvom MFA Academy Rimavská Sobota s cieľom vytvorenia futbalovej akadémie.

V novovzniknutom klube by maďarského partnera zastupovala 51 percentami maďarská spoločnosť a mesto by malo 49-percentný podiel. Väčšinový vlastník chce investovať do vylepšenia infraštruktúry štadióna minimálne 4 milióny eur. Plánuje vystavať nové ihrisko s prírodnou trávou, zrekonštruovať ihrisko s existujúcou umelou trávou, taktiež hlavné ihrisko a tribúnu a v budúcnosti chce vystavať aj tréningovú halu.

Slovenský partner – mesto Rimavská Sobota – vloží do projektu svoje objekty a nehnuteľnosti. Novovzniknutý klub bude zabezpečovať činnosť všetkých futbalových mužstiev súčas­ného klubu, ako aj prevádzku štadióna. Klub bude vytvorený v zmysle slovenských zákonov, bude pôsobiť v ­štruktú­rach Slovenského futbalového zväzu a vo svojom znaku bude mať znak a farby mesta.

Pracovná komisia vytvorená na posúdenie ponuky na svojom zasadnutí preverila všetky podmienky pre zriadenie futbalovej akadémie a považuje tento cezhraničný projekt za reálny a výhod­ný pre občanov Rimavskej Soboty. V regióne s vysokou nezamestnanosťou pomôže každá investícia a mládež i dospelí budú mať možnosť zmysluplne tráviť voľný čas.

Vznik futbalového klubu v Rimavskej Sobote sa datuje do roku 1908. RAC, teda Rimaszombati Athletikai Club sa prihlásil do Uhorského futbalového zväzu. Po skončení prvej svetovej vojny sa klub prihlásil do vzniknutého Slovenského futbalového zväzu. Do povedomia športovej verejnosti sa dostal v polovici päťdesiatych rokov, kedy miestny ŠK Rimavská Sobota postúpil do E-skupiny oblastnej súťaže, čo bola v štruktúre majstrovských československých súťaží tretia najvyššia. V ére súčasnej samostatnosti SR hral klub z Rimavskej Soboty aj v slovenskej extra lige, čiže najvyššej domácej súťaži.

Na snímke je súčasný futbalový štadión v Rimavskej Sobote…

(iri)

Foto zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_Futbalov%C3%BD_%C5%A1tadi%C3%B3n.jpg