Bude ruština pre mladých na Slovensku atraktívna?

Bude ruština pre mladých na Slovensku atraktívna?

Ako sa ukazuje, atraktívna je stále najmä z obchodného hľadiska. Aj preto bol nedávno spustený spoločný dvanásťjazyčný internetový portál na výučbu ruštiny. Za Slovensko je partnerom Štátny pedagogický ústav.

Program podporila Európska komisia prostredníctvom programu Erasmus+ napriek politickej kríze a komplikovaným vzťahom s Ruskom. Podľa štatistík sa v mnohých krajinách východnej Európy úspešne rozvíja malý a stredný obchod s využitím priamych investícií z Ruska. Vytvárajú sa nové pracovné miesta v oblasti obchodu s nehnuteľnosťami, turizmu či služieb.

V susednej Českej republike vlastnia väčšinu zahraničných spoločností práve Rusi, je ich viac ako 16 tisíc. Na webstránke russky.info je úvodný kurz ruštiny a kurzy úrovní A1 a A2. Ich autorom je Vilňuská univerzita, ktorá garantuje vynikajúcu metodiku výučby ruského jazyka ako jazyka materinského. Autorsky sa podieľali na tvorbe portálu aj slavisti z Ostravskej univerzity z ČR a Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Prieskum Eurobarometra pred dvoma rokmi zistil, najviac ľudí v EÚ – až 67 percent – vníma ako najužitočnejší jazyk angličtinu (na Slovensku 63 percent opýtaných). Pokiaľ ide o jej užitočnosť pre budúcnosť detí, Slováci dokonca prekonali priemer EÚ (79 percent v únii a 87 percent v SR). Ostatné jazyky pre občanov EÚ už nie sú také dôležité.

Na druhom mieste skončila nemčina, ktorú za užitočnú považuje len 17 percent Európanov, 16 percent sa ušlo francúzštine a 14 španielčine. Pri porovnávaní užitočnosti cudzích jazykov pre budúcnosť detí to dopadlo podobne. Francúzština s nemčinou získali po 20 percent a španielčina 16. Ruština sa bude v EÚ presadzovať vo veľmi silnej konkurencii.

Foto zdroj: http://alternative.sk/story/33.html

(iri)