Bude snaha Katalánska a Škótska o nezávislosť budíčkom pre EÚ?

Bude snaha Katalánska a Škótska o nezávislosť budíčkom pre EÚ?

Mohlo by byť skutočnou príčinou snáh za nezávislosť Katalánska a Škótska úsilie Európskej únie potlačiť vo svojich členských štátoch akúkoľvek kampaň volajúcu po národnej suverenite? Touto otázkou sa v rozhovore pre spravodajský portál RT zaoberal riaditeľ think-tanku podporujúceho nezávislosť Škótska.

Riaditeľ think-tanku Common Weal ohľadne udalostí, ktoré sa v uplynulých dňoch odohrali v Katalánsku povedal, že sú pre Európsku úniu budíčkom. V prípade, že bude chcieť euroblok “prežiť”, musí brať do úvahy politické, kultúrne a ideologické rozdiely medzi svojimi členskými štátmi.

Robin McAlpine uviedol, že katalánska kríza naznačuje rozšírený trend v celej EÚ, kde rôzne geopolitické subjekty vyvíjajú snahy o sebaurčenie s cieľom oslobodiť sa od vplyvu centrálnych vlád. Názory spochybňujúce podobnosť autonómnych snáh v Katalánsku a Škótsku podľa neho neznamenajú, že potreba sebaurčenia musí prebiehať všade rovnako. Poukázal pri tom na viaceré spúšťače politického, kultúrneho a ideologického charakteru.

“Význam referenda v Katalánsku je pre Európu a jej členské štáty taký, že budú musieť pochopiť nemožnosť potlačenia diskusie v regiónoch, ktoré sa nechcú vzdať práva na sebaurčenie,” povedal McAlpine.

Hoci je ťažké rozlíšiť jasné väzby medzi hnutím za nezávislosť v oboch štátoch, zdá sa, že tieto snahy boli vyvolané Európskou úniou ignorujúcou túžbu jej členských štátov po slobode.

Šéf Common Weal sa domieva, že na to, aby mohol euroblok prežiť, musí uznať rozmanitosť každého politického hnutia v celej Únii.

“Nemôžete uvaliť taký spôsob uniformity na taký rozmanitý kontinent,” vysvetlil svoj názor Robin McAlpine.

“Pokiaľ EÚ nedokáže pochopiť, že existujú rôzni ľudia na rôznych miestach a s odlišnými prioritami, nikdy nebude vedieť reprezentovať rôznorodosť nádejí a túžob svojich občanov,” zdôraznil riaditeľ think-tanku.

Kontext uvedených názorov do určitej miery objasňuje, prečo v rámci Európskej únie silnie tendencia v členských štátoch euroblok opustiť …

Foto zdroj: http://www.ibtimes.co.uk/scottish-independence-catalonia-pledges-allegiance-holyrood-during-voting-time-1466113

(tom)