Bude v zborovniach slovenských škôl prázdno?

Bude v zborovniach slovenských škôl prázdno?

Mnoho riaditeľov základných škôl bojuje s personálnymi problémami. Vekový priemer učiteľských zborov prevyšuje zvyčajne štyridsať rokov a školám tak hrozí, že v nich o pár rokov nebude mať kto učiť.

Keby všetky učiteľky, ktoré už dnes presluhujú, spolu s tými, ktoré v budúcich niekoľkých rokoch dosiahnu dôchodkový vek, zo škôl skutočne odišli, vznikne medzera, ktorú nikto nezaplní. Mladí sa do školstva nijako nehrnú, predovšetkým pre nízke platy. Pedagogické fakulty stratili po roku 1989 prehľad o kariére svojich absolventov. Informácie o tom, koľko čerstvo promovaných pedagógov do škôl nastúpi a učí, tak vychádzajú iba z približných odhadov (do školstva údajne prichádza necelá desatina absolventov pedagogických fakúlt). Navyše, počet tých, ktorí do školy nastupujú, sa po dvoch rokoch zníži až o dve tretiny.

Čísla sa líšia aj podľa odborov, najväčší dopyt je po aprobovaných učiteľoch cudzích jazykov a matematiky. Tí však nachádzajú bez problémov uplatnenie aj inde, za výrazne vyšší plat. Pokiaľ ide o vekové zloženie pedagogického zboru, ani v tomto prípade ministerstvo školstva podľa našich informácií žiadny štatistický prehľad nevedie. Z prieskumov odborového združenia vyplynulo, že vekový priemer sa pohybuje okolo 40 rokov. Na to, že v školách učí skôr staršia generácia, však upozorňuje ministerstvo školstva viac ako sedem rokov.

Pravdepodobne jediný údaj o vekovej štruktúre učiteľov u nás je obsiahnutý v podkladových správach pre OECD, ktoré vychádzajú z údajov Štatistického úradu. Podľa nich veková štruktúra učiteľov na všetkých typoch škôl v SR pred dvoma rokmi v kategórii 30 – 39 rokov predstavovala až 30 percent, kým v kategórii od 25 do 29 rokov necelých jedenásť. Päťdesiatnici pritom tvoria až 27,3 percenta.  Na Slovensku je hrubý nástupný plat učiteľa s vysokoškolským diplomom 710 eur mesačne.

Priemerná mzda v národnom hospodárstve bola v minulom roku  954 eur. Mladí slovenskí učitelia sú suverénne najslabšie platenými začínajúcimi pedagógmi v krajinách OECD, ukazuje najnovší prieskum organizácie. S tým, ako rastie počet odpracovaných rokov, sa platy pedagógov, samozrejme, zvyšujú. No aj napriek tomu sú naši učitelia s 15-ročnou praxou vo výške platu opäť na chvoste krajín OECD.

Platy nekorešpondujú s náročnosťou a zodpovednosťou tohto povolania, a preto ho robia neatraktívnym pre najlepších absolventov. Školstvo je v kríze. V dôsledku nedostatku financií odchádzajú z neho kvalifikovaní učitelia, čo má za následok pokles kvality vyučovania i vzdelania. Pedagógovia nie sú docenení nielen finančne, ale ani spoločensky. Pre budúcnosť krajiny je nevyhnutné zvrátiť negatívne trendy v slovenskom vzdelávacom systéme. Na zmenu k lepšiemu je potrebná celková zmena verejnej politiky v oblasti školstva, a to na všetkých jeho úrovniach.

(ebu)

Foto zdroj: http://gothamcityesq.com/uncategorized/teacher-student-sex-fest-allowed-alabama-not-quite/