Bude vyhlásená nová chránená krajinná oblasť Podunajsko?

Bude vyhlásená nová chránená krajinná oblasť Podunajsko?

Spolu s Maďarskom sa Slovensko chystá vyhlásiť novú chránenú krajinnú oblasť Podunajsko, ktorá pozostáva z dunajských  luhov a priľahlých vzácnych území. Ochranári dúfajú v návrat vzácnych druhov vtákov na toto územie, ktoré sa má rozprestierať na Žitnom ostrove po oboch stranách Dunaja. Podrobný návrh Národného parku Podunajsko je starý už viac ako 30 rokov.

Príroda v okolí riek je v čoraz väčšom ohrození a potrebuje účinnú ochranu. Slovenské národné parky sa dosiaľ orientovali takmer výlučne na horské oblasti, ale rovnaký štatút by si zaslúžilo aj povodie Dunaja. Na tejto vzácnej európskej rieke je Slovensko od prameňa po ústie jediný chýbajúci článok v jeho ochrane. Ochranárskym organizáciám na oboch stranách Dunaja sa podarilo získať finančné prostriedky na prípravu projektu, ktorý by už čiastočne chránené územia vzal pod svoju ochrannú ruku ako chránenú oblasť a dúfajú časom aj vo vznik národného parku.

Na Podunajskej nížine sa zachovalo množstvo prírodne hodnotných území, ktoré však v dôsledku intenzívneho využívania okolitej krajiny vyžadujú po desaťročiach pasívnej ochrany obnovu. Ochranári sa zasadzujú o čo najšetrnejšie zasahovanie človeka do bohatého, no krehkého ekosystému v jej okolí. Nejde pritom iba o konkrétne zložky fauny, flóry a neživej zložky podunajskej prírody, ale tiež o jedinečné a zložité vzťahy medzi nimi. Región disponuje veľkým bohatstvom a rozmanitými prírodnými biotopmi, predovšetkým však pozostatkami lužných lesov so špecifickou faunou a flórou riečnych, jazerných, či močiarnych spoločenstiev. Z ostatných to sú lúčne spoločenstvá slanísk, či viatych pieskov.

Foto zdroj:https://www.thinglink.com/scene/424744552838987777

(iri)