Budeme dovážať aj chlieb a pečivo?

Budeme dovážať aj chlieb a pečivo?

Prognózy trhu práce uvádzajú, že v nasledujúcich dvoch rokoch bude na našom trhu potrebných 96 pekárov a následne do roku 2025 každý rok v priemere 13 ďalších. V školách však tento odbor študuje len polovica žiakov. Mladých ľudí v pekárni takmer nenájdete a internetový sprievodca trhom práce www.istp.sk uvádza pre túto profesiu takmer 130 voľných pracovných miest.

Ešte v menších mestečkách a na dedinách je predstava čerstvého voňavého chlebíka realistická, no vo veľkých mestách už malé pekárne takmer neexistujú. Vo Francúzsku sa pritom považuje za hriech kupovať bagetu, croissant či iné pečivo v hypermarkete, je elementárnou vecou mať svojho vlastného boulangera (pekára) a pekárničky nájdete aj v samotných centrách veľkomiest. My sa pritom uspokojíme s dopekaným pečivom z obchodov alebo s chlebom z veľkovýrobní a tešíme sa, že pečivo či chlieb sú teplé, práve vybraté z pece.

O povolaní svojich detí vo veku ukončenia základnej školsky rozhodujú vo väčšej miere rodičia, ktorí preferujú pred duálnym vzdelávaním skôr gymnáziá, obchodné akadémie či jazykové školy –  možno aj preto, že o možnostiach duálneho vzdelávania nemajú dostatočné vedomosti. Preto mladých ľudí v pekárni nevidíte a ak náhodou áno, tak sú iba na pomocných pozíciách.

Foto zdroj: http://dualnysystem.sk/Pekar-rozhovor.aspx

(iri)