Bulharsko a Macedónsko – Slovania sa tlačia do EÚ

Bulharsko a Macedónsko – Slovania sa tlačia do EÚ

Európska únia privítala podpísanie bilaterálnej zmluvy medzi Bulharskom a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko, v rámci ktorej Sofia prisľúbila podporiť Skopje v úsilí o integráciu do EÚ.

Predsedovia vlád oboch štátov Bojko Borisov a Zoran Zaev sa  v macedónskej metropole Skopje stretli 1. augusta. Pri tejto príležitosti politici podpísali “Zmluvu o priateľstve, dobrom susedstve a spolupráci”, ktorá má ukončiť diplomatické napätie a urýchliť cestu Macedónska k jeho členstvu v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii.

Bulharsko sa s Macedónskom už dlhšiu dobu nezhodujú vo viacerých otázkach, vrátane neochoty Sofie uznať na svojom území macedónsky jazyk a priznať práva macedónskej menšine.

Podľa zmluvy sa oba štáty vzdávajú vzájomných teritoriálnych práv. Ďalším bodom tohto dokumentu je zámer zlepšiť ekonomické väzby. Za týmto účelom má byť zriadená pracovná skupina na podporu medzištátnej spolupráce, ktorá sa bude stretávať raz ročne.

Významnosť zmluvy spočíva v tom, že zatiaľ čo susedné slovanské národy majú spoločné jazykové, historické a kultúrne väzby, napätie medzi Bulharskom a Macedónskom je dlhodobou záležitosťou. Počas druhej svetovej vojny bola väčšina juhoslovanskej a gréckej časti Macedónska anektovaná Bulharskom a slovansky hovoriaci občania (považovaní za “bulharských Macedóncov”) boli vystavení diskriminácii a represiám.

Zmluva bola jednomyseľne schválená bulharským parlamentom. Macedónska opozičná strana VMRO-DPMNE však odmietla podporiť tie časti dokumentu, ktoré sa týkajú národných otázok, pričom vedúci predstavitelia strany sa obávajú, že niektoré ustanovenia v rámci zmluvy môžu pre Skopje predstavovať vážne problémy.

Dokument má vo všeobecnosti zlepšiť vyhliadky Macedónska v jeho úsilí o členstvo v EÚ, nakoľko v januári 2018 má Sofia prevziať rotujúce predsedníctvo EÚ.

Národné Noviny v polovici júna publikovali článok v ktorom bolo uvedené, že okrem Bulharska sa s Macedónskom sporí aj Grécko. Dôvodom je spor o názov Macedónskej republiky. Atény totiž považujú Macedónsko za termín, ktorý sa vzťahuje na jeho región a staroveké Macedónske kráľovstvo. Z toho dôvodu trvajú na používaní názvu Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko – FYROM. https://narodnenoviny.sk/macedonsko-ustupuje-kvoli-nato-a-eu/

Po rozpade Juhoslávie sa viaceré bývalé zväzové republiky dostali do hľadáčika záujmov Európskej únie. Slovinsko vstúpilo do EÚ v roku 2004. Neskôr sa pridružilo aj Chorvátsko (2013). V súčasnosti prebiehajú rokovania s Čiernou Horou a Srbskom. Bosna a Hercegovina taktiež požiadala o pridruženie do Únie.

Foto zdroj: NN

(tom)