Čaro slovenských betlehemov z Oravy v Žiari nad Hronom

Čaro slovenských betlehemov z Oravy v Žiari nad Hronom

Výstavu pôvodných drevených betlehemov zo zbierok dolnokubínskeho Mestského kultúrneho strediska a od tvorcov z Oravy sprístupnili v Žiari nad Hronom vo výstavnej sieni Mestského kultúrneho centra. Prezentujú sa nej rezbári Ján Kokoška, Ľubomír Orság, Ján Šeliga a Ján Špuler. 

Tvorba Jána Kokošku zo Zázrivej – Kozinskej má charakter drobných plastík, betlehemov, črpákov, podstavcov pod parožie a ako jeden z mála rezbárov robí aj vyrezávané formy na syr.  V tvorbe Ľubomíra Orsága sú charakteristické výjavy z dedinského života, ktoré ponúkajú možnosť zobrazenia človeka v rozličných situáciách. Sú pre neho inšpiráciou pre tvorbu monumentálnej i komornej plastiky. Ján Šeliga už niekoľko rokov pracuje na veľkorozmernom hruštínskom betleheme, v ktorom sa usiluje o zobrazenie tradičnej drevenej architektúry. Ján Špuler vyrezáva najmä drevené plastiky s náboženskou tematikou a tematikou zobrazujúcou život ľudí na dedine. Na povrchovú úpravu výrobkov využíva včelí vosk.

Tradíciu betlehemov alebo jasličiek zaviedol svätý František z Assisi, Svätý František z Assisi (* 1182, Assisi, Taliansko – † 3. október 1226)  zakladateľ rehole františkánovNa Vianoce v roku 1223 pripravil v jaskyni v talianskom Greccio jasle, do ktorých uložil živé dieťa.

Vedľa stála Mária a Jozef, priviedli aj osla a vola. V prítomnosti svojich priateľov a vidiečanov slúžili svätú omšu v lesnej jaskyni, namiesto oltára v nej František postavil  jednoduché jasličky vystlané slamou, vedľa ktorých boli zvieratá. Od tohto momentu sa tradícia betlehemov v Taliansku silno zakorenila. V 16. storočí rozširovali betlehemskú tradíciu po Európe okrem  františkánov už aj jezuiti. Najhonosnejšie betlehemy sa stavali vo františkánskych a kapucínskych kostoloch a na ich výzdobe sa podieľali poprední umelci a vladári.

Na území dnešného Slovenska sa jasličky začali stavať od 13. storočia. Neskôr ich vystriedali gotické krídlové oltáre. Známe sú drevené reliéfy narodenia Krista z okruhu Majstra Pavla v kostole svätého Jakuba v Levoči, z Hlohovca alebo z kostola svätého Egídia v Bardejove, ktoré pochádzajú z prelomu 15. a 16. storočia. K najkrajším patria stredoslovenské, pretože rezbárski majstri bývali najmä v okolí banských miest.  Na Piargu (dnešné Štiavnické Bane) bola v 19. storočí odborná rezbárska škola, kde sa žiaci učili vyrezávať aj betlehemy. Nový rozkvet zaznamenali betlehemy po roku 1989.

Foto zdroj: oravsky.betlehem.sk

(ebu)