Celonárodné oslavy J. M. Hurbana v Hlbokom

Pri príležitosti dvojstého výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana sa v obci Hlboké uskutočnia 17. septembra celonárodné oslavy.

Už predtým v piatok 15. septembra o druhej popoludní bude slávnostné otvorenie novovyznačeného turistického chodníka pomenovaného po ňom.

Celonárodné oslavy sa začnú slávnostnými službami Božími v evanjelickom kostole v Hlbokom, pokračovať budú slávnosťou pri mohyle J. M. Hurbana, odhalená bude slávnostná pamätná tabuľa významnému národnému buditeľovi na jeho pamätnej izbe.

J. M. Hurban bol na čele slovenského literárneho a verejného života takmer pol storočia. Bol nekompromisným bojovníkom za národné práva Slovákov. Narodil sa v rodine evanjelického farára. Ukončil evanjelické lýceum v Bratislave. Tu sa zoznámil s Ľudovítom Štúrom, ktorý v ňom prebudil vlastenecké cítenie. Vysvätený za kňaza bol v roku 1840, po vysvätení pôsobil ako evanjelický kaplán v Brezovej pod Bradlom, od roku 1843 bol farárom v Hlbokom. Tu organizoval prvé ochotnícke divadelné predstavenia, čitateľské krúžky, nedeľné školy a spolky miernosti, čím úspešne šíril osvetu medzi slovenským obyvateľstvom. V rokoch 1848 a 1849 bol jedným z hlavných organizátorov a vodcov slovenských dobrovoľníkov, ktorí bojovali s podporou a účasťou Čechov na strane cisárskych armád. Stal sa zakladajúcim členom a výborníkom Matice slovenskej. Okrem iného bol manželom prvej slovenskej herečky Aničky Jurkovičovej a otcom Svetozára Hurbana Vajanského. J. M. Hurban bol jeden z tých, ktorí formovali aj súčasnú slovenskú štátnosť…

Foto zdroj:http://www.spolocnyregion.sk/?page=obce&task=detail&id=12

(iri)