Chamtivosť sa dramaticky zvyšuje

Chamtivosť sa dramaticky zvyšuje

Za rok  2016 sa hodnota majetku 500 najbohatších ľudí sveta zvýšila o 237 miliárd dolárov a súhrnne pre nich dosiahla trvalý stav 4, 4 bilióna dolárov. Je hrozným faktom, že asi 60 najväčších boháčov sveta vlastní taký majetok, ako chudobná polovica sveta, teda asi 3,6 miliardy ľudí.

Dôsledkom toho je, že aj štáty,  ktoré  mali veľmi nízku príjmovú nerovnosť, ako napríklad Švédsko alebo Japonsko, majú s ňou teraz problémy. Sociálne napätie rastie. Narastá nielen príjmová nerovnosť práce a kapitálu,  ale dramaticky, stále viac a viac sa zvyšuje chamtivosť kapitálu. Podľa etymologického slovníka slovenčiny (r. 2015), chamtiť sa, znamená „hrabať pre seba,brať, zhŕňať, habať“. Chamtivosť hľadá na splnenie cieľov akékoľvek k tomu vhodné prostriedky. Hoci aj tie najnemorálnejšie, ako sú  klamstvo, krádež, násilie, nátlak, nevynímajúc vraždy.

Chamtivosť kapitálu je znakom súčasného kapitalizmu, neoliberalizmus je model chamtivých pravidiel činnosti pre boháčov a oligarchov. Títo ľudia nemajú záujem na riešení rozporu príjmovej nerovnosti sveta, ale majú záujem na zakrytí tohto rozporu a potlačení myšlienok o aktuálnosti jeho riešenia. Zo svojho stretnutia na Svetovom ekonomickom fóre v švajčiarskom Davose  (17 – 20. januára 2017), prijali tézu na  zintenzívnenie „úsilí zlepšenia stavu sveta cez zbližovanie top biznis manažérov a politických lídrov“. Vyššie úsilie bude financovať chamtivý kapitál, jeho výsledkom bude získanie a udržanie politickej moci kapitálu v štátoch. Moc potom zakryje chamtivosť kapitálu, hoci jeho zákernosti a problémy budú ďalej pokračovať.

Ukazuje sa nevyhnutným premeniť chamtivý kapitál na etický, sociálny kapitál. Znakom etického kapitálu nie je rovnosť v privlastňovaní, ale rovnosť v podmienkach na privlastňovanie. Východiskom je zákonné ustanovenie kategórie variabilného kapitálu a dôsledkov rozdeľovania výnosov, ktoré z toho vyplývajú. Pojem mzda pracovnej sily vytvára možnosť a základ určenia  podielu pracujúceho na účasti rozdeľovania dividendy z hospodáriacej činnosti firmy. Sprievodným znakom tohto procesu bude využitie kategórie hodnotovej sebestačnosti človeka. Potom už nie chamtivý kapitál, ale sociálny, etický kapitál bude určovať mierové zásady slušného spoločenského poriadku a spoluprácu kapitálu s politickými vodcami obyvateľstva.

 

Foto zdroj:http://offnews.bg/news/Balgariia_1/Bankite-izmisliha-kak-da-izbiagame-ot-danaka-na-Diankov-varhu-lihvite_144262.html

(kos)