Chodník do Liptovskej Ondrašovej už slúži verejnosti, v zime pokračuje bežkárskou trasou

Chodník do Liptovskej Ondrašovej už slúži verejnosti, v zime pokračuje bežkárskou trasou

Cyklisti aj chodci už môžu od konca októbra využívať z Liptovského Mikuláša do Liptovskej Ondrašovej oficiálne ďalších 1,4 kilometra cyklopešieho chodníka. Kvalitný asfaltový povrch je široký tri metre a vedie od okružnej križovatky pri hoteli Jánošík popri koryte Váhu smerom do Liptovskej Ondrašovej.

Realizáciou mesto zavŕšilo druhú etapu výstavby chodníka pre peších aj cyklistov.  Túto časť komunikácie bude mesto v zimnom období udržiavať, takže ho budú môcť využívať aj v zime cyklisti a chodci. Na jeho zvyšnej časti smerom do Okoličného robí radnica v zime bežkársku stopu. Na novom úseku pribudlo aj odpočívadlo. Postavili prístrešok, stoly s lavičkami, stojany pre cyklistov, svietidlá napájané solárnymi panelmi, odpadkové koše a informačné tabule.

Chodník sa napája na existujúce komunikácie v križovatke Revolučná – Štefánikova. Mesto plánuje pokračovanie cyklochodníka a jeho napojenie na mestskú časť Liptovská Ondrašová pri najbližšej možnosti čerpania externých zdrojov, stále chýba  približne kilometrový úsek. Cyklopeší chodník mesto zrealizovalo v rámci cezhraničného projektu Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier.  Financovaný bol z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu spolu vo výške 222 tisíc eur, čiastkou takmer 78 tisíc eur prispelo mesto z vlastných zdrojov.

Foto zdroj: http://uw.spectra-perseus.org/

 (iri)