Chronické ochorenie obličiek je u nás stále chybne vnímané ako zriedkavé

Chronické ochorenie obličiek je u nás stále chybne vnímané ako zriedkavé

Aktívny skríning ochorení obličiek sa u nás nerobí, preto ich lekári diagnostikujú často až v pokročilom štádiu, kedy už nie je možné zastaviť progres ochorení až po zlyhanie obličiek a následnú nevyhnutnú dialyzačnú liečbu, resp. transplantáciu obličky.

To je tiež dôvodom, prečo Medzinárodná federácia pre ochorenie obličiek a Medzinárodná nefrologická spoločnosť každoročne vyhlasujú tradične druhý marcový štvrtok za Svetový deň obličiek. Je to výzva pre všetkých, ktorí trpia cukrovkou, vysokým krvným tlakom, obezitou, či ak sa v rodine choroba vyskytuje, aby navštívili odborníka. Vznik a priebeh choroby je zväčša skrytý, nenápadný, bezbolestný, ale časom vedie k orgánovému zlyhaniu a svojim nezvratným poškodením ohrozuje stále väčší počet ľudí.

Ohrozujúcimi faktormi pre obličky je nevhodná životospráva, zanedbávanie pitného režimu v podobe bezpečných tekutín, nedostatočná fyzická kondícia vyplývajúca s nedostatku telesného pohybu, dlhodobé nesprávne stravovanie a prejedanie sa – vznik nadváhy až obezity. Rovnako je rizikovým faktorom aj vysoký krvný tlak, cholesterol, vysoká hladina cukru v krvi, nadmerná konzumácia soli. Nezanedbateľným pôvodcom vzniku ochorenia obličiek je aj konzumácia alkoholu, nikotínu a drog, nadmerné užívanie voľno predajných liekov či výživových doplnkov a proteínových preparátov, ale aj chaotické užívanie liekov predpísaných rôznymi lekármi.

To však nemení nič na tom, že ak by pacient aj chcel podstúpiť takéto vyšetrenie, odborníkov na obličky – a nielen na tie – je na Slovensku ako šafranu. Rovnako ako lekárov prvého kontaktu, ortopédov, zubárov, odborníkov na ochorenie pečene… a v konečnom dôsledku aj diabetológov. Tým len za posledný rok pribudlo na Slovensku 21 752 novozistených pacientov a práve tí, ak trpia nekontrolovaným zvyšovaním hladiny kru v krvi, sú adeptmi na diabetickú nefropatiu, čo je chronické ochorenie, ktoré vedie v konečnom dôsledku až k zlyhaniu obličiek. Žiaľ, ani tieto hrozivé čísla neviedli u nás k zavedeniu legislatívne ukotvenej celoživotnej prevencie v podobe povinného systémového vzdelávania dostupného pre každého pacienta už pri záchyte ktoréhokoľvek z rizikových ochorení.

(iri)

Foto zdroj: http://www.singhiozzo.eu/calcoli-renali-cosa-ne-soffre/