Čo garantujeme migrantom, by sme mali garantovať aj domácim občanom

Čo garantujeme migrantom, by sme mali garantovať aj domácim občanom

Poslankyňa Anna Záborská, ktorá je v Európskom parlamente od prvých eurovolieb na Slovensku roku 2004, presadzuje názor, že minimálny štandard treba garantovať všetkým, nie iba migrantom. Vyjadrila sa tak pre tablet.tv.

Podľa nej je dôležité, že sa začína oveľa viac hovoriť o európskom sociálnom pilier. Migranti majú v azylovom zákone napísané, ako sa treba o nich postarať, čo majú dostať jesť, aký majú mať štandard bývania, aké majú mať odevy a vreckové. Vo viacerých krajinách EÚ nemajú takýto štandard bežní ľudia.

Podľa Záborskej je riešením zjednotenie týchto štandardov v rámci EÚ tak, aby sa nestávalo, že sa o cudzincov staráme lepšie ako o vlastných občanov. Ide jej o to, aby bola rešpektovaná ich ľudská dôstojnosť, či už budú z východnej či západnej Európy, z Afriky či Blízkeho východu. Záborská sa aj v minulosti snažila presadiť napríklad minimálne štandardy na dĺžku materskej dovolenky, europarlament však k téme nenašiel dohodu.

(iri)

Foto zdroj: https://www.munplanet.com/articles/international-security/migrants-what-is-the-big-deal