Dariť sa bude pozemnému stavebníctvu, firmy pri výstavbe diaľnic či železníc budú stagnovať

Dariť sa bude pozemnému stavebníctvu, firmy pri výstavbe diaľnic či železníc budú stagnovať

Stúpajú ceny silovej elektrickej energie, aj ceny ropy a pohonných hmôt. To pre stavebníctvo znamená nárast cien stavebných materiálov, čo sa premietne do vyšších celkových cien stavebných prác.

V krátkodobom a strednodobom časovom horizonte sa bude dariť pozemnému stavebníctvu, pesimistické sú odhady pre firmy, ktoré sa venujú výstavbe diaľnic a železníc. Je to dôsledok chýbajúceho záväzného plánu pre veľké infraštruktúrne projekty zastrešené štátom. Plán by firmám umožnil dlhodobo plánovať kapacity technické i ľudské.

Z pohľadu zamestnanosti v stavebníctve prevláda nepriaznivý vývoj – mladí nemajú záujem o profesie v tomto odvetví, čo bude v budúcnosti veľkým problémom. Odborné školstvo dlhodobo zaostáva za potrebami pracovného trhu a nedostatky sú aj vo vysokoškolskom vzdelávaní v stavebníctve.

(iri)

Foto zdroj: http://www.meliata.sk/index.php?id=26&gi=12