Dav skandoval “Preč s Trianonom!”, “Nenávidíme ťa Slovensko!” aj “Ria-ria Hungária!”

Dav skandoval “Preč s Trianonom!”, “Nenávidíme ťa Slovensko!” aj “Ria-ria Hungária!”

Zrušenie Trianonskej mierovej zmluvy požadovalo v nedeľu 4. 6. večer pred sídlom Veľvyslanectva SR na budapeštianskej Ceste Stefánia vyše 500 maďarských extrémistov. Protestný pochod pri príležitosti 97. výročia podpísania Trianonskej mierovej zmluvy zorganizovalo už po 16. raz radikálne Mládežnícke hnutie 64 stolíc (HVIM).

Podľa TASR rečníci zhromaždenia z HVIM svoju nevôľu s Trianonom vyjadrili predtým pred budovami veľvyslanectiev Srbska a Rumunska, kde kritizovali prístup k maďarskej menšine v daných krajinách.

Pri slovenskej ambasáde obkolesenej kovovými kordónmi podotkli, že medzištátne vzťahy Maďarska sú v súčasnosti veľmi dobré, že v poslednom čase už nie sú príslušníci maďarskej menšiny terčom útokov, ako v prípade študentky Hedvigy Malinovej. Avšak slovenská vláda rozvíja severné regióny krajiny a južné, kde býva aj maďarská menšina, nechá zaostávať. Ako príklad uviedli budovanie diaľnice na východ Slovenska cez náročný horský terén, namiesto smerom cez rovinatý juh. Za veľký problém označili, že Maďarsko i Slovensko trpia nekvalitným tovarom dovezeným zo zahraničia.

Trianonskú mierovú zmluvu, ktorá vymedzila hranice Maďarska a Česko-slovenska po rozpade Rakúsko-Uhorska po prvej svetovej vojne, podpísali 4. júna 1920 v paláci Veľký Trianon pri Paríži mocnosti Dohody (Británia, USA, Francúzsko a Taliansko) a predstavitelia Maďarska. Hoci Maďarsko podpísalo a ratifikovalo Trianonskú mierovú zmluvu, s novým stavom sa nezmierilo. 

Foto zdroj:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PL_Slovak_Embassy_building.jpg

(iri)