Dedinou roka sa stala Oravská Polhora

Dedinou roka sa stala Oravská Polhora

Víťazom národnej súťaže Dedina roka 2017 sa stala Oravská Polhora, ktorá najkomplexnejšie preukázala naplnenie princípov a požiadaviek súťaže spomedzi 20 zúčastnených dedín. Víťazná obec prezentovala príkladný rozvoj miestneho hospodárenia, starostlivosť o obec, krajinu a životné prostredie, racionálne využívanie lokálnych zdrojov, zachovávanie vidieckej pospolitosti, hmotného a nehmotného dedičstva s využitím rôznych foriem podpory na zachovanie ľudového folklóru, starostlivosť o obyvateľov obce, ako aj realizácie jedinečných aktivít vedúcich k harmonickému rozvoju obce. Ako národný víťaz bude v budúcom roku reprezentovať Slovenskú republiku v 15. ročníku súťaže o Európsku cenu obnovy dediny.

Oravská Polhora je najsevernejšou dedinou na Slovensku. Vznikla popri prastarej obchodnej ceste z Uhorska cez Oravu do Poľska. Prvá zmienka o nej pochádza z roku 1588. Obec bola založená na valaskom práve, čo sa dodnes odzrkadľuje v jej tradíciách. Obyvatelia sa živili drevorubačstvom, ovčiarstvom, dobytkárstvom, obchodom. Prírodným dedičstvom tohto územia sú pralesy a rašeliniská. V katastri obce sa nachádzajú aj jódo-brómové pramene, známe ako kúpele Slaná Voda. Liečivé účinky slanej jódo-brómovej vody sa využívali na liečenie kožných, ženských, vnútorných chorôb a katarov horných dýchacích ciest. V súčasnosti sa slaná voda využíva iba ojedinele.

Obec Oravská Polhora vyniká aj unikátnou gajdošskou a pastierskou kultúrou. Atrakciou pre návštevníkov je Gajdošská izba – Izba Cechu slovenských gajdošov, ktorá slúži ako pamätná izba a múzeum gájd. Turistov zase nadchne nádherná príroda pod Babou horou, ktorá učarovala aj významným osobnostiam a velikánom slovenskej literatúry. V obci sa nachádza Hviezdoslavova horáreň a múzeum života Pavla Országha Hviezdoslava. Hneď vedľa je expozícia spisovateľa Mila Urbana.

„Hodnotiaca komisia posudzovala prihlásené obce v zmysle pravidiel súťaže a v duchu motta aktuálneho ročníka európskej súťaže „myslieť dopredu“, ktoré odráža skutočnosť, že žijeme stále v zložitejšom svete, v ktorom každé rozhodnutie a opatrenie ovplyvní iné sektory. Motto by malo byť signálom, aby sme našu pozornosť upriamili na zmenenú realitu, prejavili sa ako objavitelia a odvážili sa vykročiť na cestu za pokrokom s inovatívnymi, kreatívnymi a trvalo udržateľnými opatreniami,“ konštatoval manažér súťaže Dedina roka Andrej Švec. Komisiu tvorili zástupcovia vyhlasovateľov súťaže, generálneho partnera a partnerských organizácií.

Druhé miesto v národnej súťaži obsadila obec Zemné (okres Nové Zámky) a tretie miesto obec Blatnica (okres Martin). Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční vo víťaznej obci Oravská Polhora v priebehu októbra 2017. Ocenené obce získavajú, okrem vecných cien od vyhlasovateľov súťaže a spolupracujúcich organizácií, aj finančné prostriedky od generálneho partnera súťaže viazané na realizáciu projektu pre podporu rozvoja a obnovy obce.

Foto zdroj:https://www.zilinak.sk/prispevky/7151/dedinou-roka-2017-je-oravska-polhora-bude-nas-reprezentovat-na-europskej-cene-obnovy-dediny

(bre)