Deň výskumu rakoviny s mottom Dnešný výskum pre zajtrajšiu liečbu

Deň výskumu rakoviny s mottom Dnešný výskum pre zajtrajšiu liečbu

Deň výskumu rakoviny, ktorý je vyhlásený na 7. marec, iniciovala Nadácia Výskum rakoviny. Cieľom dňa venovanému onkologickému výskumu je ukázať pacientom a ich rodinným príslušníkom, v čom im môže výskum pomôcť a takisto presviedča lekárov, aby pri výskume spolupracovali.

Hlavné posolstvo vyjadruje výzva Podporte výskum rakoviny, podporíte šancu na včasné zistenie ochorenia a jeho lepšiu liečbu. Tohto roku sa uskutoční už šiesty ročník súťaže mladých onkológov, a to v kategóriách stredoškolák, vysokoškolák, mladý vedecký pracovník do 35 rokov. V Martine, kde sa súťaž v spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Martine uskutoční, bude večer 7. marca aj galakoncert v Slovenskom komornom divadle.

Cieľom nadácie je podporovať a propagovať výskum nádorových ochorení na všetkých úrovniach: základný, translačný a klinický s cieľom využitia výsledkov v medicínskej praxi. Aktivity nadácie prispievajú k tomu, aby sa nádorové ochorenia stali opakovane liečiteľné a aby laická aj odborná verejnosť akceptovala onkologickú vedu a výskum ako neoddeliteľnú súčasť boja proti rakovine. Spolupracuje s Ústavom experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied a ďalšími významnými slovenskými pracoviskami.

(iri)

Foto zdroj: http://www.selectscience.net/editorial-articles/what-to-look-out-for-at-achema-2015/?artID=37503