Deti sa chcú hýbať. Otázkou je, či v zdravom prostredí

Deti sa chcú hýbať. Otázkou je, či v zdravom prostredí

Telesná výchova, napriek všetkým pochybnostiam a rečiam o lenivej mládeži, patrí k obľúbeným predmetom našich školákov. Vyplýva to z prieskumu Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorý potvrdzuje, že chlapci aj dievčatá na telesnej výchove v školách nepociťujú strach, nervozitu či napätie.

Deťom pritom neprekáža často havarijný stav telocviční. Na často zúfalé podmienky v školách poukázali odborníci rovnakej inštitúcie vo svojom prieskume vykonanom od septembra do konca novembra. Monitorovali hygienický stav 694 zariadení. Zistili, že k najčastejším nedostatkom v telocvičniach patrili poškodené protišmykové nátery na parketách, nedostatočné alebo nevhodné odvetrávanie, zlý technický stav okien, opotrebované podlahy a umyvárne, porušené dlažby, obklady, maľovky a povrchy stien, chýbajúca sanita, poškodená izolácia striech, ale aj nedostatočná ochrana svietidiel a okien, často chýba teplá voda, sprchy sú nefunkčné a na stenách je často aj pleseň.

V takomto prostredí – pri nedostatku prostriedkov v školstve asi budú nejakú chvíľku pretrvávať – namiesto pozitívnych účinkov telesnej aktivity môžu deti utrpieť úraz či dostať pri nedostatku hygieny infekčné choroby. Pritom fyzická aktivita je dôležitý fenomén, ktorý má veľký podiel na formovaní človeka. Okrem pozitívnych účinkov na organizmus je dôležité aj to, že šport naučí deti nielen vyhrávať, ale aj vyrovnať sa s prehrou.

Foto zdroj: http://www.zshabura.edu.sk/turistubyt.htm

(iri)