Dlhodobú snahu Slovenska proti nekalým praktikám podporilo 16 poľnohospodárskych ministrov EÚ

Dlhodobú snahu Slovenska proti nekalým praktikám podporilo 16 poľnohospodárskych ministrov EÚ

Slovensko predložilo na decembrovú Radu EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov bod týkajúci sa boja proti nekalým obchodným praktikám. Cieľom je posilniť postavenie poľnohospodárov v dodávateľskom reťazci.

Téma bola prioritou minuloročného slovenského predsedníctva Rade EÚ a prvým krokom Európskej komisie bolo augustové spustenie tzv. verejnej konzultácie. Prišlo do nej vyše 1500 príspevkov od farmárov, dodávateľov aj spotrebiteľov, pričom až 94 percent z nich potvrdilo existenciu nekalých obchodných praktík. Tie dlhodobo narúšajú rovnováhu v potravinovom dodávateľskom reťazci, ktorého sú poľnohospodári najdôležitejším článkom.

Na slovenskom trhu poľnohospodári bojujú s oneskorenými platbami za faktúry, jednostrannými a retroaktívnymi zmenami  zmluvných vzťahov, požiadavkami platiť marketingové náklady, vstupné poplatky, náhrady za zbytočne nespotrebované alebo nepredané výrobky, rušenie objednávok na poslednú chvíľu a ďalšími nekalými praktikami.

Poľnohospodári sa v celej únii starajú na 48 percentách plochy územia o pôdu, vodu, vzduch a biodiverzitu, ďalších 36 percent obhospodarujú lesníci. V agrosektore v EÚ pracuje 22 miliónov ľudí a spolu so súvisiacimi odvetviami vytvára až 44 miliónov pracovných miest.

Foto zdroj: http://www.villagutta.sk/sk/predajne-potraviny/2015/10/07/zelovoc-bella

(iri)