Dnes sa uskutoční festival slovanských tradícií v Pezinku

28.04.2018 po piaty krát  sa uskutoční „Festival slovanských tradícií 2018“  v Pezinku

Zámerom podujatia Pezinskej akčnej kopy je v spolupráci s Centrom voľného času zorganizovať pre rodiny s deťmi zmysluplne strávený čas, zameraný na kultúru a umenie, folklór a tradície.

„Týmto podujatím chceme dať zároveň mladým ľuďom, dobrovoľníkom a priaznivcom príležitosť participovať na ňom, a tým realizovať svoje schopnosti a zručnosti. „

Bude nadväzovať na predchádzajúce 4 ročníky, pričom sa pridŕžame 4 nosných línií:
1. Prednášky na tému histórie nášho kraja, remesiel a tradícií
2. Tvorivé dielne a workshopy pre deti aj dospelých, práca s prírodným materiálom
3. Detský kútik
4. Koncerty hudobnej ľudovej tvorby, piesní a tancov

Počas festivalu prebehne stavanie mája.