Dni otvorených dverí na SPU v Nitre pokračujú

Dni otvorených dverí na SPU v Nitre pokračujú

Aj vo februári pokračujú na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite (SPU) v Nitre, ktorá v októbri oslávila 65. výročie svojho vzniku, Dni otvorených dverí. Záujemcovia o štúdium sa tak môžu bližšie zoznámiť s možnosťami vzdelávania na jednej z najkvalitnejších slovenských vysokých škôl.

Fakultu ekonomiky a manažmentu mali budúci študenti i verejnosť možnosť navštíviť 19. januára a 2. februára, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva ponúkla nahliadnuť do svojich ateliérov a učební 26. januára. Kto sa nestihol 2. februára oboznámiť s technickým vybavením a vzdelávacími programami na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov, môže tak urobiť 16. februára.

Podobne je to aj v prípade Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, ktorá sa prezentovala 2. februára, ale bude aj o tri týždne neskôr – 23. februára. Technická fakulta bude k dispozícii 6. februára v nitrianskej Galérii Mlyny a 15. februára sprístupní svoje univerzitné priestory. Fakultu biotechnológie a potravinárstva môžu záujemcovia navštíviť 9. februára.

Jednotlivé fakulty SPU budú v rámci Dní otvorených dverí informovať o študijných programoch, podmienkach prijímacích skúšok, uplatnení absolventov a spolupráci katedier s domácimi a zahraničnými inštitúciami. Pre návštevníkov budú k dispozícii fakultné pracoviská a laboratóriá. Zároveň si budú môcť pozrieť predvádzanie techniky a ďalšieho vybavenia univerzity.

(lbr)

Foto: Lýdia Brabcová pre NN