Do krajských miest príde dobro

Do krajských miest príde dobro

Nitrianske centrum dobrovoľníctva organizuje od 16. do 22. septembra kampaň Týždeň dobrovoľníctva. Cieľom kampane je spopularizovať dobrovoľníctvo a prepojiť potenciálnych dobrovoľníkov s organizáciami, ktoré pôsobia v Nitre. Podujatie bude súčasne aj v ostatných krajských mestách na celoslovenskej úrovni.

Nitrianske organizácie v tomto týždni poskytnú dobrovoľnícke aktivity priamo vo svojich priestoroch. Ľudia sa budú môcť zapojiť do aktivít pripravených rôznymi organizáciami  – napríklad pomôcť s maľovaním záhradného domčeka či pri práci na budovaní lesoparku, podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí, pomôcť pri tvorbe kompostoviska, pri výrobe nábytku z prírodného a odpadového materiálu, pri revitalizácii detských ihrísk či verejných priestranstiev. Ponuka je pestrá a vybrať si z nej bude môcť každý, kto sa odváži a prihlási sa –  či už jednotlivci, študenti škôl, záujmové skupiny, organizácie aj firmy.

Ľudia, ktorí sa zapoja do aktivít, sa viac dozvedia o organizáciách a ich programoch a podľa toho sa potom môžu rozhodnúť, či chcú v organizácii pomáhať aj po skončení Týždňa dobrovoľníctva.

Foto zdroj:https://sk.wikipedia.org/wiki/Nitra

 (iri)