Do roku 2020 by sme mali dosiahnuť 80-percentnú potravinovú sebestačnosť. Zatiaľ to tak nevyzerá…

Do roku 2020 by sme mali dosiahnuť 80-percentnú potravinovú sebestačnosť. Zatiaľ to tak nevyzerá…

Podľa vládou schválenej Koncepcie pôdohospodárstva na roky 2013 – 2020 by Slovenská republika mala dosiahnuť v roku 2020 80-percentnú potravinovú sebestačnosť a celkovo zvrátiť nepriaznivý vývoj v agrosektore do lepších čísiel.

Momentálny vývoj slovenského pôdohospodárstva je v príkrom rozpore s vládnou koncepciou, ako potvrdil aj ústredný riaditeľ Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jozef Artim. Hydina je témou sama osebe – v súčasnosti pokrýva len 54 percent domácej spotreby, v čase vypracovania koncepcie v roku 2013 dosahovala 69,4 percenta.

Pritom v roku 2000 bolo Slovensko stopercentne sebestačné, o dva roky neskôr bol už badateľný pokles a v roku 2004, po vstupe SR do Európskej únie sa prejavil ešte výraznejšie.

SPPK vidí pomoc pre chov hydiny vo finančnom riešení. Vo všetkých krajinách EÚ okrem Slovenska je podporovaný zo štátnych alebo európskych zdrojov. V Českej republike poskytujú dotácie vo výške 28 miliónov eur do chovu, a preto české firmy dokážu predávať hydinu aj hydinové mäso lacnejšie.

Ak chceme udržať konkurencieschopnosť produkcie, je potrebné podľa Jozefa Artima zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dokončiť návrh na schému štátnej pomoci na ozdravovanie chovov hydiny, zaslať ju na schválenie do Bruselu a vyčleniť pre ňu finančné prostriedky, porovnateľné s podporou v okolitých krajinách. Takisto je nevyhnutné zaradiť chov hydiny aj do podpory cez zelenú naftu.

Nie všetky riešenia sú len vo finančnej podpore. Počas letákových akcií slovenské reťazce predávajú až 75 percent domácej produkcie pod výrobné náklady a taktiež dovoz dampingového mrazeného mäsa do stravovacích zariadení a iné nekalé praktiky obchodníkov sú ďalšími problémami, ktoré vyžadujú systematické riešenia od agrorezortu.

(iri)

Foto zdroj: http://hydinakk.sk/welfare/